Kommunfullmäktige sammanträder 29 april

På sammanträdet kommer bland annat Skellefteå kommuns årsredovisning 2023 och Revisionsberättelse 2023. På dagordningen finns ett antal beslutsärenden och dessutom besvaras ett antal interpellationer och frågor.

Följ sammanträdet via Skellefteå kommuns Youtube-kanal

Följ sammanträdet på plats

Kommunfullmäktige i Skellefteå kommun sammanträder i Forumsalen på Campus Skellefteå, måndag 29 april, klockan 9.00. Mötet är öppet för allmänheten. Du är välkommen.

Följ i radio

Sammanträdet sänds i Pop & Rock (89,7 MHz), Jörn (91,5 MHz), Skelleftehamn (101,4 MHz), Bygdsiljum (95,0 MHz).

Relaterat:

Senast uppdaterad: