Kommunfullmäktige sammanträder 28 maj

På sammanträdet kommer bland annat vilandeförklaring av uppdrag från kommunfullmäktige angående nytt vård- och omsorgsboende samt behållande av anvisade plats för eventuellt nytt vård- och omsorgsboende (Lantmannagatan) och riktlinjer för mobilitetshubbar och noder att behandlas.

Dessutom besvaras ett antal interpellationer och på dagordningen finns också ett antal beslutsärenden.

Följ sammanträdet via Skellefteå kommuns Youtube-kanal

Följ sammanträdet på plats

Kommunfullmäktige i Skellefteå kommun sammanträder i Forumsalen på Campus Skellefteå, tisdag 28 maj, klockan 9.00. Mötet är öppet för allmänheten. Du är välkommen.

Följ i radio

Sammanträdet sänds i Pop & Rock (89,7 MHz), Jörn (91,5 MHz), Skelleftehamn (101,4 MHz), Bygdsiljum (95,0 MHz).

Relaterat:

Senast uppdaterad: