Skellefteå kommun antar nytt program för ett bra företagsklimat

Kommunfullmäktige har antagit programmet för ett bra företagsklimat i Skellefteå kommun. Det har tagits fram tillsammans med näringslivet och sätter tonen för kommunens engagemang för en hållbar utveckling där hela näringslivet känner sig inkluderade i samhällsutvecklingen.

-Ett starkt och välmående näringsliv har stor betydelse för kommunens utveckling och attraktivitet. Näringslivet i Skellefteå möjliggör ekonomisk tillväxt, skapar nya arbetstillfällen och bidrar till samhällets utveckling både genom genererade skatteintäkter och genom egna initiativ, säger Lorents Burman, (S) kommunalråd.

Programmet, som gäller för åren 2024-2026, beslutades av kommunfullmäktige den 27 mars och har två prioriterade fokusområden för att skapa ett bra företagsklimat: Kunskap, dialog och samverkan och Service och myndighetsutövning.

Fokusområdena omfattar frågor som näringslivet lyft fram i workshop och dialog och är frågor som Skellefteå kommun äger och kan påverka. Exempel på insatser är att kommunens tjänster ska utvecklas och förenklas för att passa små och medelstora företag och olika dialogträffar ska genomföras tillsammans med näringslivet i form av exempelvis ortsträffar och branschråd.

-Vi har väldigt goda erfarenheter av branschråd där både kommun och branschföreträdare tillsammans diskuterar, för branschen, aktuella frågor och hur vi vill samarbeta. De bästa resultaten får vi när vi krokar arm tillsammans och utifrån våra respektive roller tar ett gemensamt ansvar för utvecklingen, säger Anja Palm, näringslivschef i Skellefteå kommun.

Relaterat:

Senast uppdaterad: