Kommunens arbete med medicinsk laserbehandling publicerat i världens mest ansedda tidskrifter

Skellefteå kommun är en av de första kommunerna i landet som använder medicinsk laser för att behandla svårläkta sår hos sköra äldre. Nu har en artikel i ämnet publicerats i PLOS ONE, som samlar världens mest ansedda vetenskapliga tidskrifter.

Artikeln ”Photobiomodulation, as additional treatment to traditional dressing of hard-to-heal venous leg ulcers, in frail elderly with municipality home healthcare” Länk till annan webbplats. är skriven av Marianne Degerman, som är projektledare på Skellefteå kommun.

Artikeln beskriver den behandling med medicinsk laser som Skellefteå kommun använder för att behandla svårläkta sår hos sköra äldre. Patientgruppen är individer på kommunens vård- och omsorgsboende eller personer som bor i ordinärt boende och får vård av kommunens hemsjukvård.

PLOS ONE är en väl ansedd paraplyorganisation för vetenskapliga tidskrifter. Ungefär 30 procent av det material som skickas in till PLOS ONE tas vidare till nästa steg, som innebär granskning av två experter. Först därefter kan det bli aktuellt att publicera materialet, något som nu skett i Marianne Degermans fall.

– PLOS ONE är bland det bästa man kan bli publicerad i. Det var vårt mål att få artiklar publicerade där, så det känns såklart roligt och jättebra!

Den publicerade artikeln handlar specifikt om behandlingen av venösa sår, och tanken är att framöver skriva fler artiklar om andra typer av sår i studien.

Forskningsstudien, som är ett samarbete med Luleå Tekniska universitet och Karolinska institutet, pågår till den sista september. Men användningen av medicinsk laser kommer att fortsätta som en del av kommunens ordinarie verksamhet.

­– Vi såg tidigt att vi inte har råd att inte fortsätta, det finns så mycket vinning. Under sårbehandlingstiden med laser så har man kunnat dra ner på antalet omläggningar och när vi gör vår bedömning mot rikssårsregistret så ser vi att vi läker ut sår 123 dagar snabbare. Det minskar patientens smärta och obehag och kan ge möjlighet till ett friare liv. Dessutom minskar materialkostnaderna och medarbetarna sparar värdefull tid, säger Marianne Degerman.

Här kan du läsa hela artikeln som publicerats. (Texten är på engelska) Länk till annan webbplats.

Relaterat:

Senast uppdaterad: