Skellefteå vinner Access City Award 2023 – prisas med 150 000 euro

Skellefteå är Europas mest tillgängliga stad. Det stod klart när Access City Award 2023 delades ut i Bryssel på fredagen. ”Det känns otroligt stort och är ett fint bevis på de insatser som många i Skellefteå gjort under lång tid”, säger Elin Brännström, delaktighetssamordnare på Skellefteå kommun.

Access City Award är EU:s årliga tillgänglighetspris. Det delas ut till europeiska städer med mer än 50 000 invånare som aktivt och på olika sätt arbetar för att genomföra tillgänglighetsåtgärder för äldre och personer med funktionsnedsättning. I år inkom ansökningar från 43 olika städer och av dessa valdes Skellefteå, Córdoba, Grenoble, Hamburg, Ljubljana och Mérida ut som finalister.

När priset på fredagen delades ut i samband med ”European day of persons with disabilities” stod det klart att Skellefteå vann första pris och tilldelas en vinstsumma på 150 000 euro.

– Det är fantastiskt roligt att prisas i det här sammanhanget och jag skulle säga att det finns flera framgångsfaktorer. Det är bland annat den kommunövergripande strategin ”Ett Skellefteå för alla”, att det finns en bred politisk enighet samt kommunens samverkan med funktionsrättsföreningarna och Rådet för förebyggande av funktionshinder (RÅFF), säger Elin Brännström.

Vad prispengarna ska användas till är inte klart. Det är inte heller arbetet med tillgänglighet och inkludering, som hela tiden pågår.

– För oss i Skellefteå kommer det här priset hålla oss motiverade att fortsätta på inslagen väg, att försöka integrera tillgänglighetsperspektivet i alla pågående aktiviteter och projekt i kommunen. Att utgå ifrån universell utformning och bygga ett Skellefteå för alla gynnar inte bara personer med olika typer av funktionsnedsättningar – det gynnar alla medborgare, säger Elin Brännström.

Córdoba och Ljubljana vann andra respektive tredje pris i Access City Award 2023.

Fotot: Magnus Nilsson, (S), ledamot i socialnämnden, Elin Brännström, delaktighetssamordnare, och Carina Norman, verksamhetsutvecklare.

Relaterat:

Senast uppdaterad: