Tomma boendeplatser samlokaliseras på Klockarhöjdens vård- och omsorgsboende

I dagsläget finns ett 40-tal pausade boendeplatser på olika vård- och omsorgsboenden i Skellefteå kommun. 28 tomma platser kommer att samlokaliseras till våning 5 och 6 på Klockarhöjden. Det beslutade socialnämnden vid sammanträdet den 29 februari.

Utifrån personalbrist och att det inte finns behov av alla platser har boendeplatser på fyra vård- och omsorgsboenden pausats det senaste året. För att minska kostnaderna och bättre anpassa antalet platser till de behov och bemanningsmöjligheter som finns, vore det mer effektivt med en samlokalisering.

Socialnämnden har därför beslutat att samla tomma boendeplatser på våning 5 och 6 på Klockarhöjdens vård- och omsorgsboende. Nämnden anser att detta är det mest lämpliga alternativet just nu sett till bland annat flexibilitet och möjligheten att nyttja personalen på ett bra sätt.

– Genom att vi inte plockar bort några särskilda boendeplatser i kommunen utan samlar pausade boendeplatser på Klockarhöjden får vi en flexibel lösning där vi kan öppna upp platserna vid behov. Att samlokalisera på Klockarhöjden är också en snabbare lösning än andra alternativ, vilket ger oss en snabbare effekt på ekonomin, säger Iosif Karambotis, (S) ordförande för socialnämnden.

Samlokaliseringen kommer att ske stegvis i takt med att boende lämnar sina lägenheter i kombination med att personal eventuellt behöver omplaceras. Det finns därför inget slutdatum för när detta ska vara genomfört.

Anhöriga kommer att kallas till anhörigträff den 13 mars och få mer information om förändringen på Klockarhöjden.

Relaterat:

Senast uppdaterad: