Förtydligande om planeringen av flytt från våning fem och sex på Klockarhöjdens vård- och omsorgsboende

Då det finns risk för att en del missförstånd uppstått kring flytten från våning fem och sex på boendet kommer här förtydligande information. Från kommunens sida vill vi be om ursäkt om vi har varit otydliga i vår kommunikation. Om du som anhörig har några ytterligare funderingar eller känner oro för någonting kring detta ber vi dig att ta kontakt med boendechefen.

Beslutet som togs i socialnämnden den 29 februari innebär att Vård och omsorg kommer att fylla platser som idag står tomma på ett antal boenden, medan våning fem och sex på Klockarhöjdens vård- och omsorgsboende successivt kommer att tömmas.

Varför genomförs detta?

För att erbjuda trygg och säker vård och omsorg behöver vi använda resurser och lokaler på ett bättre sätt. Kommunen står med många tomma platser på vård- och omsorgsboenden och prognosen visar att detta kommer att fortsätta flera år framöver. Samtidigt har avdelningen Vård och omsorg utmaningar kring bemanningen. Vi har helt enkelt inte så många medarbetare inom omsorgen som vi önskar, bland annat på grund av den expansiva arbetsmarknaden i Skellefteå.

Att samla flera av de pausade platserna gör att vi kan samordna personalresurserna effektivare så att de finns där de behövs som mest.

Ingen kommer att tvingas flytta

Ingen kommer att tvingas flytta. Boendechefen för en dialog med individen och de anhöriga om vad som blir bäst för den enskilde och tillsammans tas en enskild plan fram. De som vill flytta erbjuds plats på vård- och omsorgsboendena Sunnanäng på Sunnanå samt Ömheten och Höjden, båda på Morö Backe. Det finns även möjlighet att byta våning i huset på Klockarhöjdens vård- och omsorgsboende. Under hela processen ska individens behov stå i centrum och det kommer att finnas utrymme för individuella lösningar.

Det finns inget ”sista datum” för när alla ska ha flyttat

Flytten kommer att ske stegvis och i nära dialog med individerna och deras anhöriga. Det finns inget datum för när de två våningsplanen på Klockarhöjden ska stå tomma. Men då intresset för att flytta till de andra boendena varit stort såg vi en möjlighet att genomföra en del av dem fortare än förväntat. För de resterande flyttarna behöver verksamheten en arbetsplanering med en ungefärlig tidsplan att hålla sig till. Under vägen kan det hända saker som gör att man behöver tänka om och göra ändringar i arbetsplanen. Det viktigaste är att individerna och deras anhöriga känner sig trygga.

Hur kommer flytten att gå till rent praktiskt?

Skellefteå kommun tar hand om flytt och städ. Om flytten blir till en mindre lägenhet hjälper den som är anhörig till med att välja vad som ska flyttas och vad som ska hända med det som blir över. Anhöriga har naturligtvis också en viktig roll i att tillsammans med verksamheten skapa trygghet i samband med flytten.

Relaterat:

Senast uppdaterad: