Skellefteå med i nytt projekt för att ta fram AI-baserat stöd för personer med funktionsnedsättning

Med hjälp av AI-baserade tjänster ska det bli enklare för personer med intellektuell funktionsnedsättning att ta till sig och förstå digital samhällsinformation. Skellefteå, Göteborg och Jönköpings kommuner och RISE samarbetar för att göra information på kommuners och myndigheters webbplatser mer tillgänglig och individanpassad.

– Genom att använda generativ AI kan vi förenkla och anpassa informationen på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Det här är ett viktigt steg för att öka självständigheten och känslan av kontroll för personer med funktionsnedsättning, säger Carina Norman, projektledare på Skellefteå kommun.

Finansieras av Vinnova

Projektet, som finansieras av Vinnova och koordineras av Skellefteå kommun, ska utveckla en AI-tjänst som anpassar och presenterar informationen på utvalda webbsidor utifrån varje individs olika behov och förmåga att kunna ta till sig information. RISE ska under projektets gång utveckla en fungerande prototyp som bland kan sammanfatta och förenkla text.

– Fokus ligger på funktion, användbarhet och nytta för målgruppen. Vi kommer att arbeta nära slutanvändarna från alla deltagande kommuner för att säkerställa att tjänsten verkligen möter deras behov, säger projektledare Mona Jonsson på RISE.

En central del av projektet är att sprida resultaten till andra kommuner i Sverige och att skapa en grund för framtida upphandlingar av AI och språkmodeller. Prototypen som tas fram kommer att användas för fortsatt utveckling av stöd till målgruppen.

– Det här projektet kommer att ge oss en bättre förståelse för hur AI kan användas för att stödja personer med funktionsnedsättning, och hur personal och anhöriga kan dra nytta av dessa teknologier. Vårt mål är att bryta det digitala utanförskapet genom att göra samhällsinformation tillgänglig för alla, säger Dan Kax, enhetschef på Jönköping kommun.

Om projektet:
Projektet genomförs med stöd av Vinnova och planeras pågå från juni 2024 till november 2025.

Relaterat:

Senast uppdaterad: