Granbergsträsk byagård

Föreningen där byagården står i centrum

I Granbergsträsk är utflyttningen kännbar och nog finns det en önskan om föryngring inom föreningslivet. Men motgångar är till för att övervinnas. ”Redan på 1600-talet var det någon som försökte etablera byn, men det gick inte. Det försöktes flera gånger, men man lyckades inte få en fast bosättning förrän på 1800-talet, så det finns en historia av att kämpa”, säger Kennet Johansson, ordförande för Granbergsträsk byagårdsförening.

Föreningen har funnits sedan ”urminnes tider” berättar Kennet Johansson, men den har ändrats över åren, både till syfte och namn.

– I början på 80-talet renoverades skolan i byn och byggdes om till samlingslokal och i samband med det fick föreningen namnet ”Granbergsträsk byagårdsförening”. Men föreningen handlägger det mesta som anordnas i byn, förutom det som handlar om marker och vägar.

Marker och vägar sköter nämligen byamännen om, deras uppgifter bestäms på en majstämma varje år.

– Men det vi gör och vad de gör går mycket in i varandra, förklarar Kennet.

Som namnet på föreningen antyder, arbetar de mycket med byagården. Dels med skötsel och renovering, dels uthyrning. Där finns också två utställningar, en för byasonen och författaren Birger Wikström och så Lennart "Lill-Järven" Larssons skidmuseum.

– På sommaren är dessutom sommarstugegästernas barn där och spelar pingis. Byn tredubblas ungefär på sommaren.

I närheten av bygården kan man även hyra en bagarstuga, både för bakning och övernattning.

Årliga evenemang

Dessutom sköter föreningen evenemang såsom majbrasa och vårstädning. De brukade också ha en sommarfest men den tog uppehåll under pandemin och har inte kommit i gång igen. Även den årliga surströmmingsfesten har fått ta paus, men av en annan anledning.

– I år fick vi inte tag på någon surströmming, så vi slirade på det.

Föreningen är också iblandad i det populära Nasaloppet, ett skidlopp som anordnas med två distanser, 14 kilometer med start i Granbergsträsk, och 46 kilometer med start i Glommersträsk. Båda med målgång i Jörn.

– Där är vi medarrangörer och det håller på att vara en ganska stor tävling. Vi har vätskekontroll så många kommer till byn för att kolla på loppet. Då serverar vi också våfflor och fika, så det är roligt.

"Utflyttning och hög medelålder"

Men det är färre evenemang än det brukade vara, säger Kennet. Då befolkningsantalet minskar blir engagemanget därefter. I mitten av 60-talet var Granbergsträsk en av de största byarna i Jörns kommun, det var innan kommunen slogs ihop med Skellefteå kommun.

– När jag flyttade hem 1984 så bodde det 122 personer i byn, nu är det 42. Det är som i alla byar i inlandet, mycket utflyttning och hög medelålder.

De är fem personer i styrelsen och nog finns en önskan om att några yngre ska ta vid. Men det är svårt när många av många av husen står tomma en stor del av året.

– Det som är positivt är att det kommer en del personer från andra länder som faktiskt bosätter sig och de är rätt engagerade. Det finns till exempel två familjer från Schweiz som bor i byn.

Och det finns ett stående inslag som har ett en trogen skara besökare, och emellanåt även lockar besökare från närliggande byar.

– Alla vet att när det är hockey, så träffas man i byagården. Det är tre gånger i veckan och vi har haft visningar i många år. Vi ser matchen på storbildskärm och fikar i pauserna.

Relaterat:

Senast uppdaterad: