Ny lösning för kombihallen vid Skellefteå Kraft Arena

Kombihallen vid Skellefteå Kraft Arena ska utvecklas för att rymma nya aktiviteter och verksamheter. Bland annat sker en utökning av klätterytorna och delar av lokalen ska hyras ut till en privat näringsidkare som ska bedriva gym och kompetenscenter.

Flera verksamheter har visat intresse för att använda kombihallen och en dialog mellan kommunen och ett antal intressenter har nu lett till en lösning. Bland annat ska KFUM klätterklubbs lokaler i kombihallen utvecklas, deras klätteryta kommer att bli mer än dubbelt så stor.

– Det stora lyftet för oss är att vi får en egen definierad yta att vara på. Då behöver vi inte anpassa oss efter andra verksamheter och vi kan dessutom låta saker stå framme i lokalen, säger Dan Bramsäter, KFUM.

Träningscentret Star AB kommer, tillsammans med ett antal andra samarbetspartners, att hyra en del av kombihallen som privat entreprenör. Dels för att skapa ett gym, dels för ett kompetenscenter där man ska bedriva forskning och göra tester gentemot idrottare.

– Hela Vitbergsområdet är ett fantastiskt träningsområde och vi ser fram emot att integrera med det och göra det ännu bättre. Vi kommer att skapa ett rätt unikt gym, då vi ska behålla löparbanor och bygga gymmet innanför. Det kommer att finnas crossfit och olika zoner kopplade till gruppidrotter och till individuella idrottare, säger Stefan Thomson, Star AB.

Träningsytor för föreningar

Det ska dessutom byggas två nya träningsytor för föreningar i kombihallen och skapas nya omklädningsrum. Joakim Wallström, ordförande för fritidsnämnden i Skellefteå kommun, tycker att man kommit fram till en bra lösning för kombihallen.

– Det här är en enormt rolig satsning där ett privat initiativ som bedriver spetsverksamhet inom träning och rehabilitering för både elitidrottare och andra som etableras i Skellefteå. Men även eftersom det kommer att byggas nya verksamhetsytor till gagn för vårt föreningsliv, inte minst i och med tillskapandet av nya klätterväggar för KFUM:s verksamhet.

Relaterat:

Senast uppdaterad: