Stora skillnader mellan årskurserna i ANDTS-undersökningen 2022

I årets ANDTS-undersökning sticker flera positiva siffror ut gällande årskurs 2 på gymnasiet – till exempel har det skattade måendet och tryggheten i skolan ökat. Men samtidigt har det skattade måendet blivit sämre i årskurs nio, och användandet av alkohol och narkotika ökar.

För det 28:e året i rad genomförs den årliga ANDTS-undersökningen i Skellefteå kommun bland årskurs nio på grundskolan och årskurs två på gymnasiet. Undersökningen visar i år att alkoholkonsumtionen ökat i båda årskurserna. I årskurs 9 har alkoholkonsumtion ökat bland flickor, och i årskurs 2 har det ökat bland både flickor och pojkar.

– En anledning kan vara att pandemin är över och att samhället har öppnat upp, säger Mattias Käller, FRIS.

När det gäller användandet av narkotika har det ökat marginellt i årskurs 9, både när det gäller pojkar och flickor, likaså har antalet som blivit erbjudna ökat samt lusten att prova narkotika. I årskurs 2 minskar narkotikaanvändningen.

– Positivt är att rökning för båda årskullarna fortsatt ligger på låga siffror. I årskurs 9 ligger siffran på 3,8 procent vilket det har gjort de tre senaste åren. I årskurs 2 är det 7 procent som uppger att de rökt någon gång eller dagligen, vilket är det lägsta uppmätta siffran på tio år, säger Anna Schönfeldt, FRIS.

När det gäller e-cigaretter så visar undersökningen för båda årskullarna en ökning, det gäller en dryg fördubbling för flickor i årskurs 9 och i årskurs 2 är det nästan varannan elev som testat e-cigaretter.

Mående och otrygghet

När det gäller eget skattat mående skiljer sig årskurserna mycket åt. I årskurs 9 är de som skattat sitt mående som bra eller mycket bra den lägsta siffran sedan undersökningen startade. I årskurs 2 däremot, har siffran förbättrats jämfört med den senaste mätningen.

Gällande frågor om otrygghet på gator och torg, kvällstid visar det, liksom vid tidigare undersökningar, på stora skillnader mellan pojkar och flickor.

– I årskurs 9 är 44 procent av flickorna för det mesta eller alltid otrygga på gator och torg, kvällstid. Det är de högsta siffrorna sedan vi startade mätningen. I årskurs 2 ligger flickorna gällande den frågan på 44 procent och pojkarna ligger på 4 procent, säger Mattias Käller.

Relaterat:

Senast uppdaterad: