Föreningen JESS - "Vi vill låta bygdens människor komma till tals"

Mötesplats - Järnvägsstationen i Jörn. Foto: Gunnel Flinta

Mötesplats - Järnvägsstationen i Jörn. Foto: Jennie Samuelsson

JESS beskriver föreningen som "en samhälls- och kulturförening som arbetar för liv och rörelse i jörnsbygden, för alla åldrar, genom bred samverkan". Nyligen genomförde de den sjätte upplagan av Ursinnig festival

Föreningen JESS står för "Jörns Evenemang & Samhällsservice". Föreningen startade då man såg behovet av att skapa sysselsättning och en mötesplats för de asylsökande som fanns i Jörnsbygden. Syftet har förändrats över åren, men andemeningen står kvar - föreningen står för samverkan och att tillhandahålla mötesplatser.

JESS styrelse och Ursinnig arrangörsgrupp har gemensamt svarat på frågor.

Hur många medlemmar har JESS?
- Den sista maj var vi just över 100 medlemmar.

Vad kan man förvänta sig som medlem i föreningen?

- Som medlem i JESS kan du förvänta dig att bli lyssnad på - föreningen vill låta bygdens människor komma till tals med idéer och synpunkter som kan driva gemenskap och utveckling framåt för hela Jörnsbygden - föreningsliv, företag och privatpersoner. Alla har aktivt valt att bli medlemmar för att de vill stötta det som föreningen står för och anordnar.

Jag gissar att man kan vara en aktiv eller en passiv medlem?

- Alla 100 personer ordnar inte arrangemang, bakar eller klipper gräs och så vidare. men det finns ett stort antal personer utöver styrelsen som är aktiva och gör saker i JESS namn. För att nämna några så finns exempelvis arrangörsgruppen för Ursinnig festival (åtta personer var av endast tre som även ingår i styrelsen), en person som arbetar ideellt med hemsida och två personer som gör inköp till äldre som inte klarar det själva.

Samarbetar ni med andra föreningar?
- Ja, JESS samarbetar med ett flertal föreningar och studieförbund för att det behövs om det ska vara liv och rörelse i en mindre bygd. Det går inte att driva alla saker själva utan samverkan - det finns det inte tillräckligt med människor för i jörnsbygden. Om vi samverkar blir vi starkare, orkar mer och har roligare.

Är det någon period året föreningen är mest aktiv?
- Det är kanske framför allt på försommaren det är lite mer aktivitet med genomförandet av Ursinnig Festival som alltid är dagarna kring nationaldagen. Men vi försöker sprida ut aktiviteterna året runt.

Skapar minnen med Ursinnig festival

Den 5 till 9 juni i år hölls Ursinnig Festival i Jörn. Ursinnig Festival var från början slutprodukten av projektet ”Lyssna på oss i Jörn” som finansierades av Kulturrådet och drevs av Skelleftebygdens berättarförening, tillsammans med bland annat JESS och Skellefteå kommun. I år hölls festivalen för sjätte gången.

Berätta om årets festival.

- I folkmyllret på hembygdsområdet och vid festivalens program är det kulturutövarens mod att visa upp sina alster och berätta om sig själv och sitt skapande samt mötet mellan alla människor som sticker ut. Möten mellan de som inte träffats på länge, de som träffas varje dag men ändå glädjs och nya möten som skapar minnen och känsla av samröre. Som arrangörer känner oss nöjda med helheten även om vi så klart skulle vilja hitta nyckeln för att locka fler av bygdens yngre och medelålders människor.

Var det något speciellt event som lockade extra många?
- Den programpunkt som fick flest besökare var det gemensamma nationaldagsfirande som vi samarrangerade med Jörns hembygdsförening. Det var uppemot 250 besökare i alla olika åldrar. En dag fylld med musik, blommor, ansiktsmålning, nybakad mjukkaka, gofika och författarsamtal med Anahita Ghazinezam om hennes bok "Våld" och om hur det var att komma till Jörn som barn 1988.

Har ni några framtida planer för JESS ni vill berätta om?
- I december bytte vi föreningslokal till den anrika järnvägsstationen i Jörn och nu när vi kommit mer i ordning tänker vi jobba vidare med att vara en mötesplats i bygden med aktiviteter för alla - en del riktade aktiviteter mot vissa målgrupper men alla ska känna sig välkomna. Vi tänker fortsätta och utveckla samverkan med andra föreningar, företagen i Jörnsbygden, privatpersoner, Skellefteå kommun och studieförbund.

Relaterat:

Senast uppdaterad: