Blanketter (pdf)

Här hittar du ansökningsblanketter. Du laddar ner, fyller i och skriver ut blanketten.

Många av våra blanketter finns också som e-tjänster eller som elektroniska blanketter (e-blanketter) .

Hitta snabbt på sidan:

Omsorg och stöd

Bidrag och stöd

Familj och barn

Vård och omsorg

Funktionsnedsättning

God man

Lämna intresseanmälan

Barn och utbildning

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Grundskola

Gymnasiet

Lärare och blivande lärare

Vuxenutbildning

Fritid, föreningar och kultur

Bidrag och stöd

Tillstånd och lotteri

Bo, trafik och miljö

Bygg nytt, ändra, riva

Många tidigare blanketter som gäller bygglov och bygganmälan finns nu som e-tjänster. Du hittar dem på vår självserviceportal Länk till annan webbplats.

Trafik, gator och parker

Avfall och sophämtning

Vatten och avlopp

Sotning och brandskydd

Djurhållning och lantbruk

Bostadsanpassning

Miljö och hälsa

Lantmäteri

Räddningstjänstens blanketter

Dina uppgifter registreras

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Skellefteå kommun, sparas i datasystem. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Registreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. Vill du veta exakt hur länge de sparas kan du vända dig till kommunens kundtjänst som tar kontakt med dataskyddsombudet. Om du är missnöjd med hur Skellefteå kommun behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplats.

Kontakta Skellefteå kommuns kundtjänst

Senast uppdaterad: