En lärande organisation

Skellefteå kommun måste vara en lärande organisation för att kunna leverera framtidens välfärd och för att platsen ska växa på ett hållbart sätt. Därför vill vi erbjuda goda utvecklingsmöjligheter.

Skellefteå är mitt uppe i en gigantisk samhällsomvandling, driven av den gröna omställningen. Enligt prognosen kommer invånarantalet att växa med drygt 20 procent fram till 2030. Med detta följer förstås fantastiska möjligheter, men också utmaningar med högre och förändrade krav på offentlig sektor. Vi behöver kunna möta invånarnas förväntningar, klara av framtidens välfärd och säkra kompetensförsörjningen.

Vi vill fortsätta vara en hållbar plats för en bättre vardag samtidigt som vi växer. För att uppnå detta ser vi att vi behöver fokusera på innovation och digitalisering, ökat samarbete samt att attrahera och behålla medarbetare.

Att vara en lärande organisation är viktigt för att klara detta. Vi vill vara en lärande organisation som tar vara på kompetens, erfarenheter och nya idéer för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt med god kvalitet. Vi vill erbjuda goda utvecklingsmöjligheter genom hela medarbetarresan och uppmuntra utveckling och lärande. Den gemensamma bilden av kompetensutveckling på Skellefteå kommun behöver innefatta arbetsplatsnära lärande där grunden är en kultur som bygger på dialog och tillit.

Senast uppdaterad: