Att jobba för Skellefteå kommun

Så här arbetar vi

Vårt gemensamma uppdrag som anställda vid Skellefteå kommun är att vi är samhällsbyggare. Varje arbetsdag handlar om att...

Det här vill vi

Skellefteå kommun har en framtidsbild av hur vi önskar att det ska fungera att bo och arbeta på vår plats. Den handlar o...

Så fungerar kommunen

Som anställd medarbetare i Skellefteå kommun är alla en del av den demokratiska processen.

Det här är Skellefteå

Vi är stolta över vår innovationskraft, rena energi och framtidstron som präglar vår bygd. Skellefteå har som plats fått...

Förmåner

Som tillsvidareanställd hos Skellefteå kommun får du en trygg anställning och bra förutsättningar för balans i livet. Me...

En lärande organisation

Skellefteå kommun behöver vara en lärande organisation för att kunna leverera framtidens välfärd och för att platsen ska...

Lönestatistik

I Skellefteå kommun arbetar över 8 500 medarbetare. På den här sidan presenterar vi lönestatistik för yrkestitlar som an...

Vill du ha Sveriges viktigaste jobb?

I Skellefteå kommun är du en del av Europas mest expansiva region – och en del av en samhällsomvandling som måste ske ansvarsfullt. Vår vision är ”en hållbar plats för en bättre vardag” och hos oss jobbar du varje dag för ett tryggt, fungerande och hållbart Skellefteå.

För att skapa bästa kvalitet och störst nytta för invånarna tar vi vara på både invånarnas och medarbetarnas engagemang och förmågor. Våra uppdrag kan både vara svåra och komplexa men vi strävar alltid efter att bli ännu bättre på det vi gör. Vi vill ha en kultur som bygger på dialog och samarbete. Vi vill att våra arbetssätt ska utgå från de behov som kommer fram i mötet mellan medarbetare och invånare och vi vill vara öppna för att lära oss av varandra.

Som medarbetare på Skellefteå kommun kan du kombinera jobbet med en hållbar balans i tillvaron. I Skellefteå kan du enkelt fylla livet med omväxlande och spännande innehåll. Vi har levande kulturverksamheter och ett rikt föreningsliv samt närhet till skärgård, landsbygd och vildmark som gör det naturligt att ta tillvara på möjligheterna i hela kommunen.