Kommunhälsan

Kommunhälsan i Skellefteå är en inbyggd företagshälsa. Vi har specialistkompetens inom området arbetsmiljö och hälsa.

Tillsammans skapar vi Skellefteås bästa arbetsmiljö!

Med vår breda kompetens inom medicin, teknik och beteendevetenskap gör vi insatser för att främja hälsa och förebygga risker i arbetsmiljön, samt ge stöd när något inträffat.

Vi vill vara en självklar samarbetspartner för alla kommunens chefer och medarbetare.

Här kan du läsa mer om oss, våra tjänster och hur du kommer i kontakt med oss.

Senast uppdaterad: