Lönestatistik

I Skellefteå kommun arbetar över 8 500 medarbetare. På den här sidan presenterar vi lönestatistik för yrkestitlar som används av fem eller fler medarbetare.

I de flesta fall presenterar vi lönestatistik för både alla medarbetare i en yrkesgrupp samt fördelat på män respektive kvinnor. I vissa fall visas enbart lönestatistik för alla. Det beror på att färre än fem kvinnor eller män har den aktuella yrkestiteln.

Lönerna som presenteras är beräknade som ett genomsnitt, utan att hänsyn tagits till åldersfördelning, erfarenhet eller ansvar. Tillfälliga lönetillägg räknas inte med i statistiken.

Lönerna är uppräknade till en månadslön och alla siffror presenteras före skatt (bruttolön).

  • Antal (antal) visar hur många medarbetare som tillhör den aktuella yrkesgruppen.
  • Medellön (Medel) är den genomsnittliga lönen. Den visar summan av alla i yrkesgruppens löner delat med antal medarbetare.
  • 90:e percentilen (90 perc) innebär att 90 % av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som percentilen.
  • Medianlön (Median) innebär att 50 % av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som medianen.
  • 10:e percentilen (10 perc) innebär att 10 % av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som percentilen.

Varför finns inte alla yrken med i statistiken?

För att värna medarbetares personliga integritet presenterar vi lönestatistik för yrkestitlar med fem eller fler medarbetare.

När uppdateras statistiken?

Lönestatistiken hämtas direkt från Skellefteå kommuns lönesystem. Informationen hämtas automatiskt från lönesystemet.

Varför presenterar Skellefteå kommun löneuppgifter på det här sättet?

Skellefteå kommuns uppgifter om lön är offentliga. Det innebär att uppgifter om lön är offentliga handlingar som vem som helst har rätt att ta del av och begära ut. Detta regleras i Offentlighets- och sekretesslagen 2 kap. 4 §.

Genom att presentera lönestatistik på det här sättet kan kommunen tillgängliggöra lönestatistik på ett enkelt sätt. Det underlättar för den som vill ha aktuell lönestatistik.

Senast uppdaterad: