Enhetschef på socialkontoret

Som enhetschef på Socialkontoret har du en nyckelroll som samhällsbyggare. Du bidrar till att skapa en kommun som fungerar för alla och har en position där du hamnar mitt i utvecklingen.

Du kan arbeta i en mängd olika verksamheter, exempelvis inom personlig assistans, på vård- och omsorgsboende eller inom individ- och familjeomsorgen.

Du leder medarbetare, driver förbättringsarbete och utvecklar arbetssätt och metoder. För dig faller det sig naturligt att arbeta tillitsbaserat och att driva verksamheten framåt i dialog med enhetens medarbetare.

Flera stödfunktioner inom bland annat rekrytering, schemaläggning, ekonomi och HR kan stödja dig i ditt administrativa arbete som chef och även fungera som kompetensstöd. Utöver det har du möjlighet att ta stöd av andra chefer inom kommunen - tillsammans hjälps vi åt.

Lediga jobb som chef eller verksamhetsledare

Tjänst Sök senast
Chefer och verksamhetsledare
Enhetschef, Trivseln vård- och omsorgsboende
Enhetschef, Daglig verksamhet
Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se