Vård, omsorg och stöd

Sjuksköterska

Som sjuksköterska på kommunen arbetar du med personcentrerad vård i hemmet. Här får du lära känna patienterna och bygga ...

Undersköterska

Undersköterskorna är navet i Skellefteå kommuns vård och omsorg. Genom att vara professionella och lyhörda bidrar de til...

Stödassistent

Som stödassistent får du stötta och vägleda personer som har fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättning...

Socialsekreterare

Som socialsekreterare har du möjlighet att göra skillnad för andra. Du arbetar med att utreda, verkställa och följa upp ...

Personlig assistent

Som personlig assistent är du en naturlig del av en persons vardag och stöttar denne i sin hemmiljö. Du arbetar nära och...

Enhetschef

Som enhetschef på Socialkontoret har du en nyckelroll som samhällsbyggare. Du bidrar till att skapa en kommun som funger...

RELATERAD INFORMATION

Intervju: De förlänger arbetslivet

Att få göra nytta och vara en hjälpande hand. Det är vad som förenar Siv Borgstedt och Merja Angeria i sina val att jobb...

Förmåner

Skellefteå kommun har riktade erbjudanden till medarbetare som arbetar inom socialkontoret, utöver de förmåner som alla ...

Introduktion och utbildning

Vi välkomnar dig som tycker om att arbeta med människor, oavsett om du har formell utbildning eller inte. För att du ska...

På socialkontoret arbetar vi för att behålla och stärka individens förmågor och därmed möjligheten till ett självständigt och meningsfullt liv. Vi blir fler människor i Skellefteå och då ökar också behovet av trygg och säker vård, omsorg och stöd.