Hos oss handlar varje arbetsdag om att kommunen ska fungera och utvecklas så bra som möjligt för alla som bor och verkar här. Vi vill bli fler människor i Skellefteå och då ökar också behovet av trygg och säker vård, omsorg och stöd.

Skellefteå förbereder sig på att växa rejält de närmaste åren. Med fler människor ökar också behovet av god vård – här strävar vi efter att alla ska kunna leva livet bäst möjligt med rätt omvårdnad. Som undersköterska är du en värdefull samhällsbyggare i framtidens Skellefteå.

Du utför vård- och omsorgsinsatser inom ditt ansvarsområde. Det innebär i praktiken att du stöttar personer med praktiska sysslor och personlig omvårdnad, antingen i deras hem eller på ett vård- och omsorgsboende. Du arbetar självständigt med mycket frihet och ansvar.

I arbetsuppgifterna ingår även att dokumentera, planera och organisera det dagliga arbetet samt att vara kontaktperson för anhöriga. Du jobbar i nära samarbete med kollegor, närstående och andra resurspersoner. Som undersköterska kan du arbeta på vård-och omsorgsboende och inom hemtjänsten.

Hos oss handlar varje arbetsdag om att kommunen ska fungera och utvecklas så bra som möjligt för alla som bor och verkar här. Som sjuksköterska har du människan i fokus och möjliggör ett självständigt liv, så att varje individ kan leva livet bäst möjligt.

Du utreder, planerar, genomför och utvärderar hälso- och sjukvård utifrån din profession. Du arbetar självständigt med mycket frihet och ansvar och ingår i ett team med omsorgspersonal, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Du handleder personal i omvårdnad och instruerar och handleder patienter och närstående. Som sjuksköterska kan du arbeta på vård- och omsorgsboende, hemtjänst, socialpsykiatri, korttidsverksamhet, daglig verksamhet eller LSS-boende.

Som stödassistent ger du anpassat stöd till personer med olika funktionsnedsättningar för en fungerande och meningsfull vardag. Det innebär att du arbetar med personens önskemål och behov i fokus, med pedagogiska arbetssätt som ökar möjligheten till ett självständigt och meningsfullt liv. Som stödassistent kan du arbeta inom socialpsykiatri, korttidsverksamhet, daglig verksamhet eller LSS-boende.

Arbetet handlar om att ge omsorg och stöd utifrån evidensbaserade metoder där kommunikation, lågaffektivt bemötande, tydliggörande- och hälsofrämjande arbetssätt är grundläggande. Du arbetar självständigt med mycket frihet och ansvar. I arbetsuppgifterna ingår även att dokumentera, planera och organisera det dagliga arbetet. Du jobbar i nära samarbete med kollegor, närstående och andra resurspersoner.

Som personlig assistent stöttar du en person i vardagen i sin hemmiljö. I praktiken innebär det att du hjälper till med allt ifrån praktiska sysslor, aktiviteter till personlig omvårdnad.

Hos oss har du människan i fokus och gör det möjligt för invånaren att få ett mer självständigt liv så att varje individ kan leva livet bäst möjligt. Genom ett rehabiliterande synsätt stödjer du och uppmuntrar personens förmågor.

I arbetsuppgifterna ingår även att dokumentera, planera och organisera det dagliga arbetet. Du jobbar i nära samarbete med kollegor och närstående.

Som socialsekreterare har du möjlighet att göra skillnad för andra. Du arbetar med att utreda, verkställa och följa upp insatser tillsammans med barn och vuxna för att åstadkomma positiva förändringar i deras liv. Insatserna kan vara både individuella, för hela familjen eller tillsammans i grupp med andra som vill nå förändring.

Som enhetschef på Socialkontoret har du en nyckelroll som samhällsbyggare för att bidra till att skapa en kommun som fungerar för alla och en position där du hamnar mitt i utvecklingen. I slutändan handlar varje arbetsdag om att arbeta mot vårt övergripande mål – att kommunen ska fungera så bra som möjlighet för alla människor som bor och verkar här.

Du kan arbeta i en mängd olika verksamheter, exempelvis inom personlig assistans, på vård- och omsorgsboende eller i individ- och familjeomsorgen.

Du leder medarbetare, driver förbättringsarbetet och utvecklar arbetssätt och metoder. För dig faller det sig naturligt att arbeta tillitsbaserat och att driva verksamheten framåt i dialog med enhetens medarbetare.

Vi berättar om våra jobb

Vi berättar om våra jobb

Ida Andersson
Vårdbiträde

Många äldre har inte anhöriga som är delaktiga i vardagen på samma sätt som hemtjänsten.

Nils Knekta
Stödassistent

När personer som vi stöttar mår bra och vardagen fungerar så känner jag att jag har gjort en god insats.

Linnéa Hedström
Sjuksköterska

Jobbet är mångsidigt och det finns möjlighet att påverka vården och den egna arbetsbördan.

Elisabeth Dahlberg Distriktsköterska

Det är ett väldigt flexibelt jobb med stor möjlighet att själv styra mycket över sitt arbete.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: