Hemtjänst

Med hjälp av hemtjänsten kan många äldre tryggt bo kvar hemma även om de förlorar vissa förmågor. Det är du som undersköterska som gör det möjligt. Du utför de vård- och omsorgsinsatser som individerna behöver och bidrar samtidigt med trygghet i vardagen.

Du arbetar självständigt med mycket frihet och ansvar. Du har en viktig roll i planeringen av vården och omsorgen, och genom ett rehabiliterande synsätt stödjer och uppmuntrar du den äldres förmågor.

Arbetet utförs i nära samarbete med kollegor, närstående och andra resurspersoner. Hemtjänsten samarbetar även med både hälsocentralerna och hemsjukvården. Så ditt arbete kan handla om allt från tillsyn till mer avancerad vård i hemmet.

Att jobba inom hemtjänsten innebär också att du får röra på dig mellan besöken och arbeta i varierade miljöer.

Jag önskar att fler förstod vilket viktigt och intressant jobb det här är. Vi får mycket uppskattning och rörligheten gör att jag får bra vardagsmotion. Det är ett perfekt jobb för att hålla fysiken i gång. Och det underlättar även att ha en viss fysisk styrka i grunden.

I arbetsuppgifterna ingår att dokumentera, planera och organisera det dagliga arbetet. Den sociala biten är en naturlig del, eftersom du arbetar med samma individer under längre tid och lär känna dem. För några av de äldre och deras närstående kan du även fungera som kontaktperson.

Jag uppskattar också alla värdefulla samtal som jag tror är lika givande för de äldre som för mig.

Inom hemtjänsten finns även några mindre ”specialenheter”:

Resursteamet består av undersköterskor och vårdbiträden som går in och stöttar upp vid behov i olika hemtjänstområden.

Utredningsteamet ger stöd när en individ kommer hem från en sjukhusvistelse eller korttidsvistelse samt tryggar individer hemma om deras hälsa försämras.

Enheten för tidiga insatser arbetar förebyggande och hälsofrämjande, här ingår bland annat dagverksamhet för personer med demenssjukdom, anhörigstöd samt syn- och hörselinstruktör.

Senast uppdaterad: