Praktik, VFU och examensarbeten

Examensarbete och praktik (universitet och högskola)

För Skellefteå kommun är det viktigt att ta tillvara de kunskaper och den aktuella forskning som bedrivs inom många olik...

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Skellefteå kommun välkomnar varje år ett antal universitetsstudenter till VFU (verksamhetsförlagd utbildning), den prakt...