VFU, verksamhetsförlagd utbildning

Skellefteå kommun välkomnar varje år ett antal universitetsstudenter till VFU (verksamhetsförlagd utbildning), den praktiska delen av utbildningen.

Kommunens för- och grundskolor samt gymnasieskolor tar emot lärarstudenter inom VFU (verksamhetsförlagd utbildning) och socialkontoret tar emot studenter som läser till sjuksköterska samt socionom.

Vi välkomnar studenter som ska göra sin VFU hos oss i Skellefteå kommuns för- och grundskolor. Under VFU:n omsätts teoretiska kunskaper till förskolans och skolvardagens praktiska, under handledning av lokala lärarutbildare som har sitt arbete på för- och grundskolorna.

Examensarbeten

Skellefteå kommun är mån om att lärarstudenternas examensarbeten är baserade på skolornas behov. Kommunen ser examensarbetet som en värdefull del i vårt utvecklingsarbete och förskolechef/rektor ses som beställare. Kontakta gärna samordnaren för VFU för mer information.

VFU - Lärarprogrammet (Campus Skellefteå) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi välkomnar studenter som ska göra sin VFU hos oss i Skellefteå kommuns gymnasieskolor och vuxenutbildning. Vi ser fram emot att allt fler erfarna lärare får möjlighet att medverka som lokal lärarutbildare och prova glädjen i att handleda studenter och delge sina erfarenheter till våra blivande kollegor.

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen syftar till att:

  • förankra teori i konkreta och praktiska erfarenheter
  • relatera ämneskunskaper och urval av ämnesstoff till läroprocesser
  • utgöra en grund för de teoretiska kunskaperna i lärarutbildningen
  • utveckla samarbetsförmåga både i arbetslag och tillsammans med elever

Examensarbeten

Under senare delen av lärarutbildning ingår ett examensarbete. En tanke är att ämnet för arbetet kan hämtas från de enheter där den lärarstuderande fullgör sina VFU-perioder. Vi ser därför examensarbetet som en värdefull del av vårt utvecklingsarbete som gagnar både studenten i sin utbildning och pedagoger i verksamheten.

Samordnaren för VFU

Du når samordnaren genom att mejla birgitta.lindstrom@skelleftea.se eller via kommunens kundtjänst 0910-73 50 00.

VFU Lärarprogrammet (Campus Skellefteå) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som studerar till sjuksköterska är välkommen att göra din VFU inom Skellefteå kommuns hälso- och sjukvård. Du kan exempelvis genomföra VFU:n på ett särskilt boende för äldre eller inom hemvården där personer får hälso- och sjukvård i sina hem.

Du får en bra lärmiljö och goda chanser till jobb
Vi har en stöttande, kollegial och välkomnande lärmiljö och våra handledare är genuint intresserade av att handleda studenter. I vår unika lärmiljö Lärcentra kan medarbetare och studerande testa och öva på många olika moment.

Du har möjlighet att arbeta hos oss både under studietiden och under ferier, och när du är färdigutbildad sjuksköterska har du goda möjligheter till anställning.

Läs om examensarbeten på Skellefteå kommun

Kontakt om VFU

Du når huvudhandledaren på anna.vikbergolofsson@skelleftea.se eller via kommunens kundtjänst 0910-73 50 00.

VFU Sjuksköterskeprogrammet (Campus Skellefteå) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som studerar till socionom är välkommen att göra din VFU inom Skellefteå kommuns socialkontor. Till socialkontoret hör avdelningarna Individ- och familjeomsorgen (IFO), Stöd och service (SSF) samt Vård och omsorg (VoO). Du kan göra din praktik inom samtliga av dessa avdelningar men de allra flesta gör den inom IFO.

De första terminerna i socionomprogrammet lägger en god teoretisk grund för din kommande roll, medan du under VFU-tiden får möjlighet att testa teorin i praktiken och bland annat utmanas i din kommande roll som professionell socionom. Som student inom socialkontoret kommer du att ha en till två handledare som tillsammans med dig formar innehållet i praktiken och stöttar dig i din process mot din nya yrkesroll.

Läs om examensarbeten på Skellefteå kommun

Kontakt om VFU

Mer information får du av hanna.dahlberg@skelleftea.se eller emma.aronsson@skelleftea.se som du också når via kommunens kundtjänst 0910-73 50 00

VFU Socionomprogrammet (Campus Skellefteå) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: