RSS

Håll dig uppdaterad med hjälp av rss-kanaler. Med hjälp av rss kan du få våra nyheter levererade till ditt rss-program.

Kom igång!

För att kunna prenumerera på våra nyheter behöver du ett särskilt program som kan läsa ett RSS-flöde. Dessa program kallas RSS-läsare. Om du har en nyare webbläsare så kan den ha en inbyggd RSS-läsare. Installera programvaran. Kopiera länken till vårt RSS-flöde in i RSS-läsaren. Klart, nu prenumererar du på våra nyheter! Du kommer automatiskt få nyheter till din RSS-läsare.

Programvara - RSS-läsare

De flesta program är gratis och fungerar både på PC och Mac. Nya webbläsare har inbyggd RSS-läsare. Länkar till RSS-läsare finns i puffen på höger sida.

Senast uppdaterad: