Reparationsbidrag

Du som ägare av en bostadsanpassning är ansvarig för betalning av reparationer och service. Du har dock möjlighet att ansöka om reparationsbidrag hos kommunen enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222) 11 §.

Reparationsbidrag kan beviljas till service, reparation eller besiktning av tekniskt avancerad utrustning som t.ex. hissar, dörrautomatik, specialtoaletter och elrullstolsförråd. Möjlighet till bidrag bedöms utifrån skadans orsak.

För övriga åtgärder som till exempel stödhandtag, trösklar, duschkabin med mera får du inte bidrag till reparationer. Underhåll ska skötas av den enskilde.

Bidrag kan inte beviljas om skadan beror på vanvård, onormalt användande, vandalisering eller att serviceanvisningar inte har följts. Inte heller byte av batteri i handsändare, om nödstoppen är intryckt på hissen eller om dörrautomatiken är avslagen. I sådana fall måste du själv (eller din hemförsäkring) bekosta reparationen.

Om din anpassning innefattar en dosa/sändare får du bara bidrag för din första dosa. Du som ägare har ansvaret för att service och underhåll sker löpande, t.ex. att hålla utrustningen fri från snö och is.

Vid omfattande reparationer eller helt utbyte av produkt, ska handläggare på kommunen kontaktas innan åtgärden utförs.

Så ansöker du

Så här gör du för att ansöka om reparationsbidrag

  • Du kontaktar själv entreprenör när reparation behövs. Besiktning/service för hissar utförs löpande. Fakturan kommer dock till dig istället för till kommunen.
  • Betala fakturan.
  • Skicka in kopia på betald faktura tillsammans med ifylld ansökan om bidrag. Skicka per brev eller mejla in ansökan och faktura till kommunen. Här hittar du ansökan om reparationsbidrag.

Kommunen beslutar ifall bidrag ska utbetalas och skickar ett skriftligt beslut till dig.

Ansökan om reparationsbidrag , 136.5 kB.

Om du inte behöver din utrustning längre

Om ditt behov av anpassningen upphör kan kommunen återanvända följande installationer: hissar, ramper och elrullstolsförråd. Det beror i vilket skick och hur gammal den är.
Om kommunen kan och får återanvända din anpassning tar vi hand om samtliga kostnader för nedmontering, frakt och eventuella reparationer.

Att tänka på

  • När din dosa/sändare slutar fungera är det oftast batteriet som behöver bytas ut. Prova därför först att byta batteri innan du ringer efter en reparatör.
  • Kontrollera även om din hemförsäkring täcker reparationskostnader som kan uppstå.
Senast uppdaterad: