Problem i boendemiljö

Problem i boendemiljö kan ha olika orsaker och upplevas på olika sätt. I vissa fall kan kommunen hjälpa dig att få den som är ansvarig för din boendemiljö att vidta nödvändiga åtgärder.

Kommunen kan hjälpa till om det gäller ett varaktigt problem som innebär en hälsorisk.

Innan du kontaktar kommunen ska du försöka prata med personen som är ansvarig för att åtgärda problemet. Det är oftast fastighetsägaren, men det kan vara en annan person. Om hen inte vidtar tillräckliga åtgärder inom skälig tid kan du kontakta kommunen.

Skicka in ett ärende digitalt

När du har försökt prata med den som är ansvarig för att åtgärda problemet kan du vända dig till kommunen. Det gör du genom att skicka in ett ärende i vår e-tjänst.

Vilka ärenden kan kommunen hjälpa till med?

Du kan göra en anmälan till kommunen om det gäller ett varaktigt problem som innebär en hälsorisk. Det kan till exempel handla om lukt, fukt, mögel, ventilation, radon, temperatur, skadedjur, vedeldning och störande ljud. Slitage och boendestandard räknas inte som en hälsorisk.

Kommunen handlägger inte ärenden som handlar om önskemål om ersättning eller nedsättning av hyra. Vi handlägger inte heller tillfälliga störningar eller problem som upphört.

Du kan hjälpa någon annan

Du kan hjälpa någon annan att fylla i och skicka iväg ett ärende. Du får då uppge kontaktuppgifter till både dig och personen som upplever problemet.

Vi kontaktar den som är ansvarig

För att kunna utreda ärendet behöver vi oftast kontakta fastighetsägaren eller personen som är ansvarig för att åtgärda problemet. Vi gör det via telefon, mejl eller personligt besök.

Senast uppdaterad: