Elda inomhus

Eldning inomhus kan ske för uppvärmningsbehov eller trivseleldning. Eldning i sig är en brandfara men kan med rätt hantering vara säkert. Läs mer på dessa sidor om viktiga saker att tänka på då du eldar inomhus.

Elda rätt

  • Använd torr ved i lämplig storlek. Veden ska torkas luftigt under tak minst ett år före du ska använda den.
  • Starta snabbt. Använd finkluven ved för att få en bra glödbädd.
  • Elden ska brinna, inte pyra.
  • Rätt mängd förbränningsluft gör att elden brinner med klara och livliga lågor. Använd spjället.
  • Kontrollera röken. Den ska vara genomskinlig, inte svart.
  • Kontrollera temperaturen. Rökgaserna ska vara max 350 grader om inte
    skorstenen är godkänd för annan temperatur.

Bränsle

Man får endast använda bränsle som anordningen är avsedd för. Allt fler väljer ved som bränsle. Veden ska vara torr. Den bör ha torkats i ett år och förvaras luftad under tak. Bortsett från att fuktig ved ger mindre värme ger det även ifrån sig betydligt större luftföroreningar. Det är absolut förbjudet att elda med exempelvis avfall, målat eller tryckimpregnerat trä, eller spånplattor.

Hantera askan korrekt

Glödrester kan finnas kvar i aska flera dygn efter att man eldat. Tro aldrig att askan hunnit svalna innan den tas bort. Lägg askan i en plåthink med ett tätt lock. Låt sedan hinken stå några dagar innan du tömmer den i komposten. Förvara aldrig aska i plasthink eller papperskasse. Det är också av vikt att inte heller underlaget hinken står på är av brännbart material - bostadsbränder har inträffat efter att askhinkar ställts på bland annat träunderlag.

Håll alltid rent om i närheten av eldstaden, då skräp innebär en ökad brandrisk. Bränslet ska lagras på säkert från härden.

Sotbrand

Ha god lufttillförsel och tillräckligt drag i skorstenen. Dålig syretillförsel ökar de hälso- och miljöskadliga utsläppen och kan även leda till soteld. Soteld är när det blir så varmt att lågorna slår upp flera meter över huset. Detta kan få skorstenen att spricka. Under en varm höst eldar vi inte särskilt effektivt. Om förbränningen är dålig bildas det mycket sot och tjära i skorstenen. När sedan vinterkylan kommer och vi eldar mer ökar riskerna för sotbrand. Ser du en eldkvast ur skorstenen och hör ett dovt muller? Stäng alla luckor på eldstaden och ring 112, för då är det stor risk att det är en sotbrand.

Är det kallt ute finns risken att vi eldar hårdare än vad skorsten och eldstad klarar. Då kan strålningsvärmen antända väggarna eller taket ovanför eldstaden. En eldstad som vid normal eldning ska avge en rökgastemperatur på 350 grader kan vid för hård eldning göra så att det blir över 600 grader i skorstenen. Har det brunnit i skorstenen ska man alltid låta sotaren besiktiga den innan man börjar elda igen.

Senast uppdaterad: