Om du ska elda gräs

Att elda gräs är svårt. Det är problematiskt att förutse gräsbrandens utveckling. Oönskad spridning uppstår kvickt när vindförhållanden plötsligt ändras. Inom loppet av några minuter kan gräselden sprida sig så fort att det är omöjligt att släcka den.

Eftersom farorna med gräsbränning är stora bör du generellt sett undvika att elda gräs. Du får naturligtvis inte bränna gräs då eldningsförbud råder och gräsbränning närmare än 15 meter från skog eller byggnad är direkt olämplig. I lantbruk krävs i flera fall i försäkringsföreskrifterna skyddsavstånd på 75 meter till byggnad och 40 meter till skog. Röken får inte heller sprida sig in över allmän väg.

Att tänka på innan du eldar gräs

  • Risken för att gräs ska brinna är som störst på eftermiddagen, när solen torkat upp det fuktiga nattgräset. Eftersom gräs torkar upp snabbt kan förhållandena för hur branden beter sig och brandspridningshastigheten ändras snabbt.
  • Var observant på vädret. Vinden påverkar brandspridningen och man måste vara uppmärksam. Vid stark eller byig vind är det mycket farligt att genomföra gräseldning. Det har förekommit dödsfall i samband med gräsbränder. De drabbade har i dessa fall troligen överraskats av den snabba brandspridningen.
  • För att begränsa ytan du ska bränna bör du vattenbegjuta marken kring den. Det är även bra att plocka bort brännbart material i omgivningen så att inte elden sprider sig. I försäkringsföreskrifterna för lantbruk krävs 2 meter breda plöjda eller på annat sätt frigjorda jordytor som begränsningslinjer då inga naturliga avgränsningar finns. Kontakta ditt försäkringsbolag för ytterligare anvisningar om försäkringsföreskrifter.
  • Undvik eldning efter mörkrets inbrott eftersom personer som ser lågorna kan larma räddningstjänsten i onödan.

Att tänka på då du eldar gräs

  • Elda aldrig gräs ensam och bränn bara små ytor åt gången.
  • Tänk på att bränna de små ytorna i rätt riktning, det vill säga mot och inte med vinden.
  • Gräseldning i sluttningar och slänter medför en avsevärt ökad spridningshastighet. Här krävs det att man förbereder med ordentligt vattenbegjutna begränsningslinjer.
  • Det kan inte upprepas för ofta att man alltid ska ha vatten till hands när man eldar. Trädgårdsslang och strilkannor kan med fördel användas för att vattenbegjuta obränt gräs framför flamfronten. Det är effektivare än att hälla vatten på flammorna.
  • Med obrännbara krattor går det att ”styra” elden något. Håll elden under uppsikt hela tiden. Ha för vana att ha med mobiltelefon för att snabbt kunna larma om gräsbranden kommer utanför din kontroll.

Förutsättningar för att gräs ska brinna

Om gräsbränder ska kunna uppträda måste det vara torrt i markens ytskikt. Därtill måste luften vara torr med en relativ luftfuktighet på mindre än 50% eftersom det torra fjolårsgräset anpassar sig snabbt till den rådande luftfuktigheten. Detta innebär att det även efter rejäla frostnätter kan finnas risk för gräsbrand om temperaturen stiger snabbt och luften är torr. Faran för gräsbränder varar från det att snön smält bort till dess att nytt, friskt och grönt årsgräs växer upp och eliminerar risken.

SMHI bevakar gräsbrandrisken under tiden första mars till sista maj. Prognosen tar hänsyn till väderförhållanden och om det finns fjolårsgräs som kan brinna.

Gräsbrandriskkartan Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: