Förenklad delgivning

Kommunens bygg- och miljönämnd använder så kallad förenklad delgivning för att skicka handlingar som du ska delges. Att du delges något betyder att du tar del av det.

Om du exempelvis skickar in negativa synpunkter på ett ärende kommer du senare att bli delgiven beslutet.

För att vara säker på att du får handlingen som du ska ta del av skickar vi två brev till dig. Det är det som menas med förenklad delgivning:

  1. Det första brevet innehåller det som du ska delges, till exempel ett beslut om bygglov.
  2. Det andra brevet skickas efter två arbetsdagar. Det är ett kontrollmeddelande som berättar att det första brevet har skickats. Obs! Om du bara får kontrollmeddelandet, men inte brevet med själva handlingen, vill vi att du kontaktar oss direkt.

Breven skickas till den adress där du är folkbokförd.

Då räknas du som delgiven

Du räknas som delgiven, att du har tagit emot handlingarna, två veckor efter att det första brevet skickades. Vilket datum brevet skickades till dig står i kontrollmeddelandet, det andra brevet.

Tiden för att överklaga eller svara på ett ärende räknas från det datumet.

Viktigt att tänka på så länge ärendet pågår:

  • Du behöver meddela oss om du byter adress så att breven hamnar rätt.
  • Kontrollera din post åtminstone en gång varannan vecka, för att vara säker på att du inte missar något viktigt (som till exempel en tid för att svara eller överklaga).

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se