Husdjur

Vill du ha orm i tätbebyggt område, har grannen en katt som ställer till det i området eller har du hittat dött vilt efter vägen. Här hittar du information om vad du kan och behöver göra.

Vem ansvarar för vad?

Det är djurägaren som har huvudansvaret för att djuren behandlas väl och att djurhållningen inte ska störa andra.

Länsstyrelsen ansvarar för kontroll av djurskyddet. Om du vill anmäla vanvård av djur kontaktar du länsstyrelsen på telefon 010 - 225 41 22.

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kontroll av miljön runt djurhållning.

Om man vill hålla vissa djur inom detaljplanelagt område krävs tillstånd av bygg- och miljönämnden.

Ibland hittar man påkörda djur utmed vägar och järnvägar. Döda djur utmed vägar och järnvägar ska anmälas till väghållaren, oftast Trafikverket. Hittar du en död säl vid havet bör du kontakta kommunens kundtjänst.

Vissa sällsynta däggdjur och fåglar räknas som statens vilt (tidigare kronans villebråd). Hittar du någon av dessa ska du rapportera det till polisen.

Att ha djur inom tätbebyggt område

Inom detaljplanelagt område krävs det tillstånd för att ha orm, höns, får, svin, nötkreatur eller häst. Det krävs även tillstånd för pälsdjur som man inte har som sällskapsdjur.

Ansök om tillstånd för viss djurhållning om detaljplanerat område , 198.8 kB.

Antalet hästar ökar både i närheten av tätorterna och på landsbygden. Med hästar följer också en risk för olägenheter i form av lukt, flugor och spridning av hästallergen. Allt fler blir allergiska mot bland annat pälsdjur. Därför måste man ta hänsyn till kringliggande bebyggelse om man ska ha hästar. Något fastslaget skyddsavstånd finns inte utan prövas från fall till fall.

Om du vill begrava en häst så behöver du ansöka om tillstånd för det. Du kan ansöka antingen digitalt i vår e-blankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller på en pappersblankett.

Nedgrävning av häst , 31.7 kB.

Det uppkommer ibland frågor om hundars skötsel och klagomål på hundar som ställer till besvär. Vanligast är att hunden lämnats ensam och skäller så att grannarna blir störda.

Det förekommer också klagomål på katter som ställer till besvär. Vanligast är föroreningar i sandlådor, trappor och altaner.

Referat ur en dom om kringströvande katter:
"I ett villaområde är det inte ovanligt att folk har katter och katter får vistas ute. Tåligheten är när det gäller katter enligt rättspraxis att en familj kan ha upp till några stycken katter. Att dessa har möjlighet att röra sig fritt utomhus är också accepterat. Att katterna därvid vistas såväl på ägarens som på andra fastigheter är också accepterat"

"Ifråga om katter som tränger in i fastighetsägarens hus torde det vara familjens sak att freda sig genom att hålla fönster och dörrar stängda om katterna enkelt kan komma in genom dem. Även i övrigt får fastighetsägaren själv överväga vilket skydd som kan finnas för att freda tomten mot passerande katter. En kattrepellent som förekommer är citronsyra som läggs i sandlådor för att avhålla katter från att förorena i barnens leksand"

Slutsats: Om du besväras av kringströvande katter på din tomt är det din sak att freda tomten - naturligtvis utan att skada katterna.

Har du problem med katter eller hundar som stör, ska du i första hand ta kontakt med djurägaren och informera honom eller henne. Om ni inte kan lösa problemen själva kan ni kontakta avdelningen Miljö & hälsa.

Bygglov

Bygg- och miljönämnden beslutar om bygglov för ny- och ombyggnad av djurstallar inom tätbebyggt område.

Hundlatriner och bajspåsar

Tänk på miljön och trivseln. Plocka upp efter din hund och kasta din påse i närmaste hundlatrin.

Hitta hundlatriner i kommunen via kartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sedan några år tillbaka finns 25 stycken så kallade TiksPac-stationer utplacerade i Skellefteå. Den är en miljösatsning i samarbete med företaget TiksPac, stiftelsen Håll Sverige Rent och Skellefteå kommun. På stationerna finns det gratis hundbajspåsar. Hela projektet finansieras tack vare de privata företag som finns nämnda på skyltarna vid stationerna.

Tänk på miljön

Tänk på miljön och trivseln. Plocka upp efter din hund och kasta din påse i närmaste hundlatrin. TiksPacpåsen är helt komposter- och nedbrytbar. Skellefteå kommun ansvarar för att de kostnadsfria hundpåsarna fylls på. De gör vi i samband med att man tömmer hundlatriner i närheten. Har det tagit slut påsar vid en station kan du ringa kundtjänst.

Bild som visar hur dekalen ser ut

Vill du hjälpa en förbipasserande hundägare? Då kan du hämta eller beställa en dekal som du klistrar på ditt gröna sopkärl. Dekalen talar om att det är okej för hundägaren att slänga hundbajspåsar i ditt sopkärl.

Obs! Dekalen ska placeras på det gröna sopkärlet!

Hämta eller beställ

Dekalen är kostnadsfri och du hämtar den hos kundtjänst i Stadshuset eller så beställer du här så skickar vi hem dekalen till dig.


Beställarens namn

Adress

Postnummer och ort

Beställarens e-postadress

Meddelande

Vi skickar tyvärr inte dekalen till boende utanför vår kommun.

Idén om dekalen är ett medborgarförslag från Linda Marklund. Förslaget skickades in 2013-08-21

Senast uppdaterad: