Lantbruk och annan djurverksamhet

Information om vad som gäller för lantbruk och annan djurhållning. Ta reda på om det krävs tillstånd eller anmälan innan du börjar. Mera information får du också hos länsstyrelsen.

För djurhållning i ett lantbruk behövs tillstånd av länsstyrelsens lantbruksenhet. Lantbruksenheten förprövar stallet/byggnaden utifrån djurskyddslagen.

Miljöpåverkan

Lantbruken ska också prövas för sin miljöpåverkan enligt miljöbalken. I vissa fall är det länsstyrelsen miljöenhet som ger tillstånd i andra fall ska verksamheten anmälas till kommunens bygg- och miljönämnd.

Djur inom tätbebyggt område

För att ha orm, höns, får, svin, nötkreatur eller häst inom detaljplanelagt område krävs det tillstånd från bygg- och miljönämnden. Det krävs också tillstånd för att ha pälsdjur, men inte om de är sällskapsdjur.

Ansöka om tillstånd för viss djurhållning inom detaljplanerat område (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Du kan lämna in din ansökan digitalt eller på en pappersblankett , 198.8 kB..

Djurstallar inom tätbebyggt område

Bygg- och miljönämnden beslutar också om bygglov för ny- och ombyggnad av djurstallar inom tätbebyggt område. Använd E-tjänsten Ansöka om bygglov.

Senast uppdaterad: