Se veckans matsedel för skola och omsorg

Nytt system för att visa matsedlar

Det finns ett par olika sätt att söka efter en matsedel första gången. Du kan sedan "stjärnmärka" en eller flera matsedlar som du vill spara som favorit.

 • Alternativ 1. Sök på Skellefteå eller Ortsnamn, t ex Boliden.
 • Alternativ 2. Sök på namnet för Förskolan, Skolan, Omsorgsboendet eller Restaurang. För matsedel i ordinärt boende/matlådor sök Hemtjänst.

OBS! Finns inte just din förskola med i listan så finns en grundmatsedel du kan välja. Den heter "Övriga förskolor".

Om du öppnar länken i din smarttelefon eller surfplatta kan du skapa genväg och lägga till på hemskärmen.

Veckans matsedel (Länk till annan webbplats)

Gemensam matsedel

Med en gemensam matsedel kan vi göra smarta inköp utan att göra avkall på kvalitet eller näringsinnehåll, snarare tvärtom. Vi anpassar också menyerna genom att i första hand köpa närproducerade livsmedel som är i säsong. Genom att välja råvaror med mycket smak, och som i aktuell säsong håller rätt pris, blir grunden för menyn hållbar.

Målet för oss har varit att har varit att ta fram en modern meny. Utifrån menyn kan olika verksamheter justera näringsinnehåll utifrån de rekommendationer de har att förhålla sig till, allt beroende på om det gäller skola eller omsorg. Den nya matsedeln är indelad i fyra säsonger med vardera 13 veckors ”serveringsintervall”.

Idag jobbar vi så att våra kockar, beroende av kök, ska kunna vara kreativa utifrån just deras matgästers önskemål. Kockarna komponerar ihop en egen matsedel med hjälp av recepten i ”Matilda” (ett planeringssystem som förenklar inköp och planering).

Många och goda recept utifrån våra gäster

Våra matsedlar är uppbyggda för att passa de flesta, exempelvis är middagsmaten mer anpassad för våra äldre matgäster. Varje dag serverar vi dessert till våra äldre, en dag i veckan serveras fisk, vi har vegetariskt varje dag och vi har en dag som är ”helvegetarisk”.

Vi vill ha många bra och goda recept i vår receptbank så att våra matgäster får variation i sina måltider och får prova på nya smaker. Vi har en speciell grupp hos oss som jobbar med att provlaga recept som kommer in från våra kockar och medborgare/gäster.

Våra menyer

Våra menyer

 • I grundskolan serveras två lunchrätter varje dag varav en är vegetarisk och laktosfri.
 • I förskolan serveras en rätt varje dag.
 • Grönsakerna som serveras är i säsong och våra salladsbord erbjuder oblandade sallader. Det är fritt fram att blanda själv på tallriken eller njutas en smak i taget.
 • Specialkost erbjuds till de barn som av medicinska skäl inte kan äta den ordinarie maten.

 • Det serveras 5 olika rätter varje dag och minst en är lakto – ovo -vegetarisk.
 • Specialkost erbjuds till de matgäster som av medicinska skäl inte kan äta den ordinarie maten
 • Grönsaker som serveras är i säsong och våra salladsbord erbjuder oblandade grönsaker. Det är fritt fram att blanda själv på tallriken eller njutas en smak i taget.

 • För att våra äldre matgäster ska få en individuell matsedel så erbjuder vi att vården beställer maten per komponent. Det innebär att matgästen kan välja om den vill ha exempelvis pasta, ris, potatis, råkost, grönsallad, dessert. Måltiden komponeras ihop så den passar varje individ.
 • Dessert serveras varje dag till lunch, och på lördagar även till middag.
 • Specialkost erbjuds till de matgäster som av medicinska skäl inte kan äta den ordinarie maten.
 • Den som väljer att inte äta kött, fisk, fläsk eller blod erbjuds ett alternativ som liknar den ordinarie maträtten så långt det är möjligt.

Efterfrågan på vegansk mat ökar i alla målgrupper och vi erbjuder det till de som önskar. Det är viktigt att matgästerna är medvetna om att den veganska maten inte är näringsriktig och att den kräver tillskott vid dagens övriga måltider. Det ansvarar närstående, vårdnadshavare eller kärnverksamhet för. Har du frågor om vegansk mat hör av dig med ett mail till oss.

Om eleven har svårt att klara sin skolgång utan en anpassning av kost eller miljö kring matsituationer kan det handla om anpassad kost.

Om anledningen till anpassningar av kost eller miljö bedöms vara nödvändiga utifrån medicinska skäl (ej allergier) för att eleven ska klara skolgången eller vistelsen på förskolan skrivs ett intyg av skolsköterskan eller barnhälsovården (förskolebarn).

Om anledningen till anpassningar av kost eller miljö bedöms vara nödvändiga utifrån pedagogiska skäl för att eleven ska klara skolgången eller vistelsen på förskolan skrivs intyget av rektor. Rektor har alltid samråd med elevhälsan för att säkerställa insatsen.

Anpassad kost erbjuder vi om det finns behov. Vill du läsa mer om vilka rutiner vi har så hittar du det i dokumentet Anpassad kost (pdf) , 1 MB, öppnas i nytt fönster..

Specialkost erbjuds till barn som av medicinska skäl inte kan äta den ordinarie maten. Behovet meddelas via en e-tjänst som gäller för elever i kommunal grundskola.

För elever i Gymnasieskolan och barn i förskolan kommer e-tjänsten för att ansöka om specialkost finnas tillgänglig från och med Hösten 2024.

För förskola gäller att man lämnar in ett intyg från vården till personalen på berörd förskola.

Ansök om specialkost (Länk till annan webbplats)

Även behov av fläskfri, blodfri, vegetarisk eller vegan kost anmäls via tjänsten. Vissa allergier kan utredas via sjukvården och i detta fall ska du bifoga ett aktuellt intyg från sjukvården i e-tjänsten. Detta gäller för celiaki eller annan spannmålsallergi samt mjölkproteinallergi. Här hittar du e-tjänsten för att anmäla behovet om specialkost.

Syfte

Skellefteå kommun serverar måltider i förskolor, skolor, gymnasier, lasarett och vård- och omsorg. Syftet med kostpolicyn är att visa kommunens övergripande viljeinriktning vad gäller kvalitet och näringsriktighet på måltiderna samt
måltidsmiljöerna för alla målgrupperna.

Vision

En hållbar plats för en bättre vardag.

Uppföljning och revidering

Revidering sker vid ändrade råd och rekommendationer eller vid behov. Den referensgrupp som är vald av nämnderna ska vid behov kunna sammankallas under mandatperioden för uppföljning av programmet. Sammankallande är nämnden för Support och lokaler.

Respektive kärnverksamhet (förskola, skola, gymnasiet, regionen och äldreomsorg) tar fram en överenskommelse om vem som ansvarar för vad. Detta görs tillsammans med måltidsavdelningen och revideras årligen.

Måltidsmodellen

En måltid är mer än bara maten på tallriken. Därför har livsmedelsverket tagit fram Måltidsmodellen, en modell som kan användas för att skapa måltider av hög kvalitet utifrån ett helhetsperspektiv. Skellefteå kommuns kostpolicy utgår från denna modell.

Goda måltider

Skellefteå kommun tycker att det är viktigt med mat som är lagad från grunden. Maten tillagas därför så nära gästen som möjligt och så långt som möjligt med närproducerade och svenska råvaror och detta gör att användning/servering av hel- och halvfabrikat minimeras.

I köken finns engagerad och utbildad personal som är duktiga på att laga god mat. Tillsammans med kärnverksamheterna ser måltidsavdelningen till att måltiderna blir så trivsamma som möjligt för gästerna

Måltiderna är anpassade efter respektive målgrupps behov och följer årstiderna. En gemensam lunchmeny finns för lasarett, förskola, skola, gymnasiet och äldreomsorgen. En middagsmeny finns för lasarettets och äldreomsorgens matgäster.

Integrerade måltider

I Skellefteå kommun tycker vi att det är viktigt med maten och måltiderna. Måltiderna ska därför ses som en viktig och naturlig del av verksamheten samt som en resurs i det pedagogiska arbetet och i omvårdnaden.

Matgästerna ges möjlighet att framföra sina åsikter och önskemål angående maten och måltidsmiljön via matråd, sociala medier och liknande.

Trivsamma måltider

I Skellefteå kommun tycker vi att det ska kännas välkomnande att komma in på våra restauranger. Måltider serveras i trivsamma miljöer där alla bemöts respektfullt och vi samverkar för gemensam trivsel. Vi vill att det ska finnas tillräckligt med tid för måltiderna och våra matgäster får ta för sig själva av det som erbjuds. För alla matgäster och anhöriga finns menyer lättillgängliga via exempelvis kommunens hemsida och sociala medier men även på plats i våra restauranger.

Hållbara måltider

I Skellefteå kommun väljer vi livsmedel med så liten miljöpåverkan som möjligt. I första hand innebär det närproducerade och svenska livsmedel. Vi följer upphandlingsmyndighetens kriterier för djurskydd, miljö och etiska frågor när vi köper in livsmedel. Skellefteå kommuns verksamheter arbetar på ett sätt som bidrar till att matsvinnet blir så litet som möjligt. Våra matgäster stora som små, gamla som unga är också en del av vårt hållbarhetsarbete. Vi källsorterar avfall så långt det är möjligt och matavfall blir biogas.

Näringsriktiga måltider

I Skellefteå kommun bidrar de måltider som serveras till att skapa kunskap om hälsosamma matvanor bland kommunens invånare. Näringsriktiga måltider ser olika ut för olika målgrupper. Måltidsavdelningen utgår från Livsmedelsverkets rekommendationer för näring och variation. Utbudet regleras i respektive överenskommelser med Region Västerbotten, förvaltningarna utbildning och arbetsmarknad samt socialkontoret.

Säkra måltider

I Skellefteå kommun har personal som hanterar livsmedel och serverar måltider rätt kunskaper om livsmedelshygien. Specialkost tillhandahålls till de matgäster som av medicinska orsaker inte kan äta den ordinarie maten.

Kärnverksamheterna ansvarar för att matgästerna får rätt mat genom en beställning till måltidsavdelningen. Inom Region Västerbotten, förvaltningarna utbildning och arbetsmarknad samt socialkontoret finns därför rutiner som säkerställer att matgäster med allergi och överkänslighet får rätt mat. En god kommunikation och ett nära samarbete mellan personal som tillagar maten och personal i kärnverksamheten utgör en viktig del av säkerheten kring måltiderna.

Fastställd av kommunfullmäktige 2022-10-04 § 243

Läs hela kostpolicyn i PDF-format (pdf, nytt fönster) , 192.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Vill du skicka in ett recept?

Använd då kontaktformuläret här på webbplatsen och välj Måltid som ditt ärende. När recepten är testlagade och kvalitetssäkrade så läggs de in i vår receptbank som alla kök kan använda. Det här är en del av att vi vill att menyn ska anpassas efter matgästernas önskemål.

Senast uppdaterad: