Det säkerhetspolitiska läget

Invasionen av Ukraina, Nato-medlemskapet och den förhöjda terrorhotnivån väcker många tankar, känslor och även oro. Här hittar du information och länkar som kan vara till nytta för dig som kommuninvånare. Det handlar bland annat om beredskap, var man kan få stöd för att hantera oro och vart man kan vända sig om man vill hjälpa till.

Om Sverige blir angripet av ett annat land kommer vi aldrig att ge upp. Alla uppgifter om att motståndet ska upphöra är falska.

Om Sverige angrips krävs motståndskraft. Gemensamt bidrar vi myndigheter till ett fortsatt starkt Sverige. Att vi står stadigt tillsammans är en viktig del av vår motståndskraft och styrka. Det är det militära och det civila försvarets samlade förmåga som är krigsavhållande.

Tillsammans följer myndigheter och berörda aktörer händelseutvecklingen noga. Vi är ständigt beredda att vidta olika åtgärder, enskilt och tillsammans med andra.

Tillsammans värnar vi vår säkerhet, frihet och demokrati.

Tillsammans utvecklar vi vår motståndskraft, uthållighet och försvarsvilja.
För ett starkare Sverige.

Tillsammans är vi totalförsvaret Länk till annan webbplats.

(Källa: MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, juni 2023)

Sverige utsätts ständigt för påverkan som utmanar vår demokrati. Påverkan som kan ha som syfte att undergräva våra värderingar, skapa misstänksamhet och splittra oss. Att hålla sig välinformerad, vara källkritisk och visa omtanke är en viktig del av vår motståndskraft.

Om källkritik på Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Information om kriget i Ukraina från säkra källor på Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Källkritikbyrån (hjälper nätanvändare att vara kritiska) Länk till annan webbplats.

Bli inte lurad

En stark demokrati bygger på att individen är delaktig, välinformerad och källkritisk. Främmande makt kan utsätta Sverige för otillbörlig informationspåverkan som utmanar vår demokrati. Att hålla sig välinformerad, vara källkritisk och visa omtanke är en viktig del av vår motståndskraft.

Läs mer på bliintelurad.se Länk till annan webbplats.

Tänk säkert

Idag är samhället fyllt av digitala lösningar som kan underlätta din vardag. Genom att öka din medvetenhet om hur du skyddar din viktigaste information och ändrar ditt beteende på nätet minskar du risken för att förlora information och bli utsatt för bedrägeri.

Du är en del av Sveriges beredskap. Vid ett långt strömavbrott eller någon annan allvarlig störning i samhället måste du vara beredd att själv kunna ordna med vatten, mat och värme i minst en vecka. Det kallas för att ha en hemberedskap.

Du kan påverka din egen säkerhet genom att se över din hemberedskap så att du klarar minst en vecka utan stöd från samhället, men bunkra inte. Om det är tomt i hyllan i butiken beror det inte på att maten är slut, utan på att man inte hunnit fylla på.

Om hemberedskap på Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Broschyren Om krisen eller kriget kommer kan hämtas kostnadsfritt som pdf och finns på flera språk.

Om krisen eller kriget kommer (MSB) Länk till annan webbplats.

Skyddsrum

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har det övergripande ansvaret för landets skyddsrum. I Skellefteå kommun finns ungefär 470 skyddsrum. På MSB:s webbplats finns en karta där du kan se var skyddsrummen är.

MSB:s skyddsrumskarta (arcgis.com) Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Bra att veta om skyddsrum (MSB) Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om skyddsrum (MSB) Länk till annan webbplats.

Totalförsvarsplikt

Alla svenska medborgare och övriga som är bosatta i Sverige och som är mellan 16 och 70 år är totalförsvarspliktiga.

Totalförsvarsplikt (MSB) Länk till annan webbplats.

Vill du engagera dig i en frivillig försvarsorganisation? (MSB) Länk till annan webbplats.

Skellefteå kommun arbetar ständigt med säkerhetsfrågor och säkerhetsskydd, och samverkar regelbundet med olika myndigheter som polisen och länsstyrelsen.

Händelseutvecklingen i Ukraina påverkar även Skellefteå kommun på olika sätt, och kommunen har beredskap att hantera detta. Vi följer händelseutvecklingen noga och deltar i den samordnade hanteringen av läget tillsammans med andra aktörer i Västerbotten och Sverige.

Precis som Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB, jobbar vi med fyra prioriterade områden just nu. Det handlar om:

  • risk för cyberattacker
  • informationspåverkan
  • risk för brist på varor och tjänster
  • migrationsströmmar.

Det är en allvarlig säkerhetspolitisk situation, men Försvarsmakten bedömer just nu att risken för ett väpnat angrepp mot Sverige på kort sikt är låg.

I augusti 2023 beslutade Säkerhetspolisen, Säpo, att höja terrorhotnivån från nivå 3 till nivå 4 på en 5-gradig skala. Säkerhetspolisen gör bedömningen att det försämrade läget kommer att bestå under en längre tid.

Beslutet föregicks av en situation med ett försämrat säkerhetsläge i kombination med ökat terrorhot under en tid. Beslutet beror inte på någon enskild händelse utan en samlad analys.

Säkerhetspolisen uppmanar alla att fortsätta att leva sina liv som vanligt men att vara medveten om att det finns hot mot vårt samhälle. Därför är det viktigt att ta del av information från myndigheter, vara källkritisk och inte dela obekräftad information eller sprida rykten.

Skellefteå kommun gör inga egna hotbedömningar avseende terrorhot. Det är staten och dess myndigheter (exempelvis polis och säkerhetspolis) som ansvarar för att säkerställa medborgarnas säkerhet.

Höjning av terrorhotnivån till högt hot (Säkerhetspolisen) Länk till annan webbplats.

 

Senast uppdaterad: