Det säkerhetspolitiska läget i Europa

Invasionen av Ukraina och det förändrade säkerhetsläget i Europa väcker många tankar, känslor och även oro. Här hittar du information och länkar som kan vara till nytta för dig som kommuninvånare. Det handlar bland annat om beredskap, var man kan få stöd för att hantera oro och vart man kan vända sig om man vill hjälpa till.

Sverige är ett självständigt land och beslutar om sin egen säkerhetspolitik. Rysslands aggressiva agerande påverkar Europas, och därmed Sveriges, säkerhet över tid. Vi ska enskilt och tillsammans värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet.

Det förändrade omvärldsläget innebär en ökad risk för störningar i viktiga samhällsfunktioner inom landet.

Sveriges förmåga att stå emot påfrestningar är god. Stabila myndigheter skapar trygghet för medborgarna. Gemensamt bidrar vi till ett fortsatt starkt Sverige. Att vi står stadigt tillsammans är en viktig del av vår motståndskraft och styrka.

Sverige utsätts ständigt för påverkan som utmanar vår demokrati. Påverkan som kan ha som syfte att undergräva våra värderingar, skapa misstänksamhet och splittra oss. Att hålla sig välinformerad, vara källkritisk och visa omtanke är en viktig del av vår motståndskraft.

Om källkritik på Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Information om kriget i Ukraina från säkra källor på Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Källkritikbyrån (hjälper nätanvändare att vara kritiska) Länk till annan webbplats.

Bli inte lurad

En stark demokrati bygger på att individen är delaktig, välinformerad och källkritisk. Främmande makt kan utsätta Sverige för otillbörlig informationspåverkan som utmanar vår demokrati. Att hålla sig välinformerad, vara källkritisk och visa omtanke är en viktig del av vår motståndskraft.

Läs mer på bliintelurad.se Länk till annan webbplats.

Tänk säkert

Idag är samhället fyllt av digitala lösningar som kan underlätta din vardag. Genom att öka din medvetenhet om hur du skyddar din viktigaste information och ändrar ditt beteende på nätet minskar du risken för att förlora information och bli utsatt för bedrägeri.

Du är en del av Sveriges beredskap. Vid ett långt strömavbrott eller någon annan allvarlig störning i samhället måste du vara beredd att själv kunna ordna med vatten, mat och värme i minst en vecka. Det kallas för att ha en hemberedskap.

Du kan påverka din egen säkerhet genom att se över din hemberedskap så att du klarar minst en vecka utan stöd från samhället, men bunkra inte. Om det är tomt i hyllan i butiken beror det inte på att maten är slut, utan på att man inte hunnit fylla på.

Om hemberedskap på Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Broschyren Om krisen eller kriget kommer kan hämtas kostnadsfritt som pdf och finns på flera språk.

Om krisen eller kriget kommer (MSB) Länk till annan webbplats.

Skyddsrum

I Skellefteå finns flera skyddsrum. På MSB:s, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, webbplats finns en karta där du kan se var skyddsrummen är.

MSB:s skyddsrumskarta (arcgis.com) Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Bra att veta om skyddsrum (MSB) Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om skyddsrum (MSB) Länk till annan webbplats.

Totalförsvarsplikt

Alla svenska medborgare och övriga som är bosatta i Sverige och som är mellan 16 och 70 år är totalförsvarspliktiga.

Totalförsvarsplikt (MSB) Länk till annan webbplats.

Vill du engagera dig i en frivillig försvarsorganisation? (MSB) Länk till annan webbplats.

Det är många i Skellefteå kommun som är engagerade och vill hjälpa de människor som kommer hit från Ukraina:
Så här kan du hjälpa flyktingarna i Skellefteå

Giva Sverige är en branschförening som arbetar för tryggt givande. På deras hemsida finns en lista över hjälporganisationer som finns på plats i Ukraina:
Giva Sveriges medlemsorganisationer på plats i Ukraina Länk till annan webbplats.

Händelseutvecklingen i Ukraina påverkar även Skellefteå kommun på olika sätt, och kommunen har beredskap att hantera detta. Vi följer händelseutvecklingen noga och deltar i den samordnade hanteringen av läget tillsammans med andra aktörer i Västerbotten och Sverige.

Precis som Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB, jobbar vi med fyra prioriterade områden just nu. Det handlar om:

  • risk för cyberattacker
  • informationspåverkan
  • risk för brist på varor och tjänster
  • migrationsströmmar.

Det är en allvarlig säkerhetspolitisk situation, men Försvarsmakten bedömer just nu att risken för ett väpnat angrepp mot Sverige på kort sikt är låg.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: