Vård och omsorg Validering och kompletterande självstudier

Flexibel antagning, du kan ansöka när du vill under året.

Denna studieform riktar sig till dig som arbetar eller har arbetat inom vård och omsorg men som saknar utbildning eller del av utbildning.

Med praktisk erfarenhet av vård- och omsorgsarbete har du många kunskaper som inte alltid är synliga för andra, genom validering får du hjälp att sätta ord på det du kan och förkorta din väg till undersköterska. Ökad kompetens ger personlig utveckling för dig; du får möjlighet till nya kunskaper, insikter och perspektiv. Det leder till en bättre och säkrare vård för de du vårdar.

Det flexibla upplägget ger dig stora möjligheter att kombinera dina studier med arbete. De teoretiska delarna i distansutbildning studeras på egen hand via en webbaserad lärplattform. Du följer din studieplan i valbar studietakt med visst stöd av coachning.

Behörighet

För att vara aktuell för denna studieform måste du arbeta, eller ha tidigare erfarenhet av arbete inom vård- och omsorgsarbete.

 • Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år.
 • Utbildningen genomförs på svenska och det är viktigt att du har förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå. För det behöver du ha kunskaper i svenska eller svenska som andraspråk som motsvarar grundläggande utbildningsnivå.
 • Du behöver kunna intyga att du arbetar eller har arbetat inom vård och omsorg

  Om du saknar betyg på den motsvarande nivå som eventuellt anges i behörighet, finns möjlighet att styrka dina kunskaper genom ett nivåtest, läs mer på Nivåbedömning och följ anvisningarna.

  Under 2024 är samtliga yrkesutbildningar riksrekryterande.
  Är du folkbokförd i en annan kommun än Skellefteå kommun, kan du under 2024 ansöka och delta i utbildning i Skellefteå utan ett godkännande från din hemkommun.

Kartläggning och validering

Kartläggning

Kartläggningen gör du tillsammans med din personliga handläggare på ValiWeb i kartläggningssystemet (ValiWeb Vux). Där anger du dina tidigare erfarenheter och utbildning tillsammans med betyg och intyg. Utifrån din kartläggning görs en bedömning och din individuella valideringsplan/studieplan utformas. Vårderfarenhet är en grundförutsättning men även andra yrkeskunskaper och kompetenser från andra områden kan valideras så att delar av utbildningen kan tillgodoräknas.

Validering

Validering av yrkeserfarenhet och kompetens mot gymnasiekurserna inom programmet vård och omsorg.

En validering ger en strukturerad värdering och dokumentation av dina kunskaper – oavsett hur du skaffat dem. Din kompetens bli formellt erkänd. Det kan stärka din ställning på arbetsmarknaden eller öppna dörren till en högre utbildning. Grunden för en validering är en noggrann kartläggning av en individs samlade kunskaper och erfarenheter.

Börja din valideringsresa här (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Branschkrav

För att erbjudas anställning inom vård- och omsorg i Skellefteå kommun krävs godkänt betyg i Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1, Samhällskunskap 1a1 samt Psykologi. Dessa kurser erbjuds på Vux i Skellefteå som distanskurser (se gymnasiala kurser på hemsidan). Vi rekommenderar att du söker dessa kurser om du saknar betyg. Detta gör du separat och i så god tid som möjligt.

Vårdutbildningen inom Vuxenutbildningen i Skellefteå är certifierad av Vård- och omsorgscollege.

Upplägg av studier

Ditt eget driv möjliggör dina studier, med stöttning av din personliga mentor. Du studerar i egen takt efter din egen studieplan. De kursmål som du redan validerat finns inte med i din studieplan. Kurserna läses via Valiweb Vux digitala plattform där studiematerial, instuderingsfrågor och övningsuppgifter finns tillgängliga. Du gör skriftliga och muntliga prövningar (test) i en kursmodul. Du har tillgång till studiestöd, både individuellt och i grupp.

APL, arbetsplatsförlagd lärande

Validering kan minska behovet av APL i din utbildning, men kan variera för varje enskild individ. Den reguljära vårdutbildningen innefattar 12 veckors APL på helfart (35 timmar/vecka).

Digitalt arbetssätt

Viss grundläggande datavana är bra då kurslitteratur, kursmodul, kartläggning, prövningar görs digitalt. Videosamtal för slutprövning görs digitalt via teams, vilket betyder att du behöver ha tillgång till en egen dator med internetuppkoppling, webbkamera och headset för interaktion med din mentor.

Studietid

Du avgör själv din studietakt, men minst på 25%, och är delaktig i studiernas upplägg, efter din egen studieplan. Beroende på din egen unika studieplan (där du fått tillgodoräknat vissa delar genom validering) anpassas upplägg och tidsåtgång. Då förutsätts att du läser på din egen fritid. Hela utbildningen omfattar 1500 poäng, se Kursplan nedan.

Utbildningen kan finansieras från CSN men då förutsätts studier på heltid eller halvtid. Du som är anställd av Skellefteå kommun kan ha möjlighet att få studiestöd via din arbetsgivare.

Läs mer om studiestöd här Länk till annan webbplats.

Utan validering, inom reguljär vårdutbildning vid heltidsstudier, beräknas utbildningen ta cirka 1 år och 8 månader.

Löpande intag och löpande utbildningsstart.

Egna kostnader i utbildningen

Du betalar själv för de kostnader som uppstår under din utbildning, som exempelvis läromedel och transportkostnad till och från eventuell APL-plats. De digitala läromedel som finns i utbildningen kostar 100 kronor per kursbok.

Kurser enligt den nya vård- och omsorgsprogrammet.

Kursplan
Kurs Kurskod Poäng
Anatomi och fysiologi 1ANOANA0150p

Omvårdnad 1

OMVOMV01

100p

Social omsorg 1

SOASOC01

100p

Psykologi 1*

PSKPSY01

50p

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

FUTFUN01

100p
Psykiatri 1

PSYPSY01

100p

Hälso- och sjukvård 1

HAOHAL01

100p

Gerontologi och geriatrik

GERGER0

100p

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

FUTFUN02

100p
Social omsorg 2

SOASOC02

100p

Anatomi och fysiologi 2ANOANA0250p
Psykiatri 2PSYPSY02100p
Omvårdnad 2OMVOMV02100pHälso- och sjukvård 2HAOHAL02100p
Vård- och omsorg specialiseringVADVAD00S100pSamhällskunskap 1a1*

SAMSAM01a1

50p

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1*SVASVA01100p

*Söks och läses separat

Ansökan

Börja din valideringsresa här (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Antagningsprocessen

1. Ansökningsförfarande

Med flexibel antagning så kan du ansöka när du vill under året. Ansökningar till kartläggning hanteras var 5:e vecka under perioden vecka 32-51 samt vecka 02-24. I samband med din ansökan, är det viktigt att du anger din tidigare yrkeserfarenhet inom vård för att ansökan skall kunna behandlas. Länk till ansökan finner du längst ner på sidan.

2. Antagning till kartläggning

Antagningsbesked till fördjupad kartläggning skickas via e-post, det är därför viktigt att du uppger korrekt e-postadress i din ansökan. I antagningsbeskedet får du instruktioner samt en länk för att påbörja din kartläggning. Inom 5 veckor förväntas du ha slutfört din kartläggning.

3. Antagning till kompletterande utbildning

Utifrån kartläggningens bedömning får du sedan besked via e-post inom 5 veckor, med information om huruvida du antas till kompletterande utbildning samt vidare instruktioner. Under sommarmånaderna kan svarstiderna fördröjas något.

Urval av de sökande sker utifrån:

 • Angivna behörighetskrav
 • Gällande lagstiftning

Har du frågor?

Om validering och utbildningens upplägg, kontakta:
ValiWebVUX: funktionsbrevlåda, ValiWebVUX@skelleftea.se

Har du frågor om antagningen, kontakta:
Mejla cv@skelleftea.se eller ring 0910-73 50 00 och skapa ett ärende så svarar vi så snart vi kan.

Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller via formuläret Fråga - CSN Länk till annan webbplats.

Vill du ha vägledning eller stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
Centrum för studievägledning, CV, där kan du boka tid för personlig vägledning, hitta öppettider och kontaktuppgifter.

Senast uppdaterad: