Entreprenör för kiosk- och caféverksamhet vid Falkträskbadet

Vi söker en entreprenör som vill driva och utveckla kiosk- och caféverksamheten vid Falkträskbadet. Att tillhandahålla en fullgod service och en verksamhet som är tilltalande för alla kategorier av badgäster och besökare vid Falkträskbadet.

Falkträskbadet ligger 3 km sydväst om centrala Skellefteå och är en populär badplats som är välbesökt under sommarsäsongen. På badplatsen, som ligger vid en insjö, finns omklädningsrum, vattentoaletter, vindskydd och badbrygga som är tillgänglighetsanpassad.

Behov
Upphandlingen är en direktupphandling enligt Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner.

Syftet med upphandlingen är att hitta en entreprenör som vill driva och utveckla kiosk- och caféverksamheten vid Falkträskbadet, att tillhandahålla en fullgod service och en verksamhet som är tilltalande för alla kategorier av badgäster och besökare vid Falkträskbadet.

Det innebär även att ha viss tillsyn och städning av badplatsen. Entreprenören ska ha F-skatt.

Möjligheter
Du har möjlighet att bedriva verksamheten självständigt så det finns goda möjligheter till att sätta egen prägel och utveckla eget koncept. Skellefteå kommun kommer att upplåta en yta på området. El finns i området, elkostnaden bekostas av entreprenören.

Beskrivning av organisation, kunskap och utbud

  • Beskriv vilket utbud som ni tänker erbjuda besökarna vid Falkträskbadet och vilka öppettider som ni tänker er.
  • Beskriv er organisation, er kapacitet och er kunskap att klara uppdraget.
  • För beställaren är det viktigt att de anställda har goda arbetsrättsliga villkor. Beskriv hur lön, arbetstid och semester ser ut för er tilltänkta personal.

Följande kriterier kommer att utvärderas

  • Organisationen, kapaciteten, kunskapen för att klara uppdraget.
  • Utbudet som erbjuds besökarna på Falkträskbadet.
  • Öppettider.

En entreprenör kommer att utses som vinnare. Kriterierna är inte rangordnade eller viktade på något sätt. Entreprenören som ger bäst samlad helhetsintryck, utifrån de angivna utvärderingskriterierna, kommer att antas.

Skicka in ditt anbud
Sista dag för att skicka in anbudet är 31 mars och du skickar det till: fritidsnamnden@skelleftea.se

Vid frågor, kontakta Hans Pettersson, avdelningschef kultur- och fritidskontoret: 0910-73 50 00

Senast uppdaterad: