En glad lärare ler stort och tittar på sin elev som syns suddigt i förgrunden.

Genom jobbet som turkiskalärare fylls Gülgün Caners dagar med glädje och undervisning på olika skolor. Foto: Patrick Degerman.

Bemanningsprojekt öppnade dörren till jobb för Gülgün

När Gülgün Caner flyttade till Skellefteå 2021 hade hon inget jobb som väntade. Men när hon hittade till kommunens bemanningsprojekt, blev det en väg in i det svenska arbetslivet. "Det var en jättebra möjlighet för mig", säger Gülgün, som nu arbetar som lärare i turkiska och har 16 elever utspridda på olika skolor i Skellefteå kommun.

Gülgün är utbildad förskollärare och har en magisterexamen från Turkiet. Hon hade jobbat som förskollärare och dramalärare i tio år när hennes man fick ett jobb långt från Istanbul.

– Vi flyttade hit eftersom min man fick ett ingenjörsjobb på Northvolt och även om vi hade ett bra liv i Turkiet så kände vi att vi ville testa något nytt. Vi gillar inte rutiner, säger Gülgün.

Det nya fanns i Skellefteå. Kyla, grönska och mycket skog var det första som gjorde intryck på paret och medan Gülgüns man gick till jobbet gick hon själv hemma utan sysselsättning. Att inte ha något sammanhang och någonting att göra var både tråkigt och jobbigt.

– Varje dag var en utmaning för mig och de första månaderna var jättesvåra, men jag vande mig. Efter flytten till Sverige har mitt motto blivit ”Kämpa på!”.

Stora skillnader mellan länderna

Gülgün började söka jobb och läsa svenska på VUX. När hon börjat läsa svenska på nivå 2 tipsade en lärare om Skellefteå kommuns bemanningsprojekt. Gülgün fick anställning och började på Skråmträsk förskola.

– Det var en jättebra möjlighet för mig, eftersom jag tidigare hade sökt många jobb, även inom förskola. Jag är van vid Turkiets förskolekultur och ville se och lära mig Sveriges när jag ansökte till det här projektet. Jag fick också chans att utveckla min svenska – jag lärde mig av barnen, säger Gülgün och skrattar.

Och hon lärde sig mycket, inte bara om språk och förskolesystem utan också om den svenska arbetskulturen.

– Det finns många skillnader, både i hur människor beter sig och vad man gör – det var en liten kulturkrock. Här i Sverige dammsuger även chefen, alla samarbetar och hjälper varandra och det är jätteviktigt för arbetsmiljön.

Gülgün blev kvar i Skråmträsk under det halvårslånga projektet och därefter har hon jobbat både i Skråmträsk och på en förskola i Skellefteå. Parallellt har hon fortsatt med svenskastudierna och är nu på den tredje och högsta nivån. Det är också det som behövs för att hennes utbildning ska kunna valideras.

Lärare i turkiska

Sedan oktober vikarierar hon som lärare i turkiska vid kompetensutvecklingscentrum. Då hennes elever finns i olika åldrar och är utspridda på olika skolor får hon också se mer av den bygd som nu är hennes egen.

Läraren Gulgun Caner sitter vid ett skrivbord och hjälper en elev.

– Min karriär går snart vidare till chaufför, säger hon skämtsamt innan hon blir lite mer allvarlig.

– Jag tror att det är bra för mig. Min mamma är turkiskalärare i Turkiet och när jag fick det här jobbet så ringde jag till henne. Min mamma blev så lycklig! Nu lär jag mig alla system som finns inom skolan, det är mycket att lära sig, men man måste våga och man måste få göra saker fel för att lära sig. Att våga är jätteviktigt i en emigrants liv.

Vad har bemanningsprojektet betytt för dig?

– Allt. Projektet är jätteviktigt i mitt liv, eftersom jag blev kommunanställd – det är en jätteviktig dörr som öppnats och jag är så tacksam att det finns så många människor omkring mig som hjälpt mig: Kollegor, chefer och Jessica, som är kompetenskoordinator i projektet.

Gülgün tillägger.

– Jag har ett yrke och en examen från Turkiet, men det finns människor som inte har examen eller utbildning och det här projektet är en jättebra möjlighet för nyinflyttade människor och människor som vill vidare till en utbildning.

Vad vill du säga till andra som är intresserade av projektet?

– Våga och kämpa på! För en nybörjare kan det vara svårt, men det blir lättare så småningom. Att jobba är jätteviktigt för att kunna utveckla språket och jag säger det som kvinna. En kvinna måste stå upp och stå på sina egna ben, det har jag alltid trott på.

Själv har Gülgün i dag en helt annan känsla än den hon hade första tiden i Sverige. På fritiden studerar hon fortfarande svenska och engelska och varvar det med saker hon tycker om: Att vara i köket, plocka bär, göra sylt, promenera och jobba ute i trädgården till huset som hon och maken köpt.

– Vi trivs att vara i Skellefteå och vi kände att vi kan bli gamla här.

Projekt Bemanningsutveckling/2 ACT

Utmaningen med kompetensförsörjning är bakgrunden till att Skellefteå kommun startat projektet Bemanningsutveckling. Syftet är att testa nya modeller för gemensam bemanning över förvaltnings- och avdelningsgränser och i första hand rekrytera personer som står längre ifrån arbetsmarknaden eller som av någon anledning har haft svårt att få arbete inom kommunens verksamheter.

Projekttiden är sex månader. Under den tiden får personerna antingen prova olika yrken genom en kombinationstjänst, eller gå som lärling/aspirant för att prova ett mer specifikt yrke.

Gulgun Caner står i vinterkläder utanför skolan där hon arbetar

Varje person får personlig coaching av en kompetenskoordinator och efter projektets slut gör kompetenskoordinatorn och resurspersonen en gemensam plan för hur man går vidare. Ibland leder det direkt vidare till någon form av anställning inom kommunen, i andra fall kan det vara aktuellt att validera sina kunskaper eller utbilda sig.

Hösten 2022 anställdes 15 resurspersoner genom projektet. 11 av dem har i dag vidare anställning i någon form inom Skellefteå kommun.

Hösten 2023 startade en ny omgång av projektet utifrån erfarenheterna från förra gången, nu med namnet 2 ACT. Sammanlagt 30 resurspersoner deltar och nu finns ett tydligare fokus på kombinationstjänster över avdelnings- och förvaltningsgränser. Även fler förvaltningar ingår denna gång.

Senast uppdaterad: