Kvinna har klivit ur arbetsbilden med verktyg i händerna.

Erika Nyström arbetar nu mer som fastighetsskötare efter att ha fått tillbaka sin energi och livslust via arbetsrehabiliteringen på Solkraft. Foto: Patrick Degerman

Erika fick ny energi på Solkraft – gick från sjukskriven till ordinarie arbete

När Erika Nyström, Skellefteå, var i 20-årsåldern avled hennes pappa hastigt. Händelsen utlöste en lång period av dåligt psykiskt mående, där Erika varken klarade att gå utomhus, eller att arbeta. I dag är Erika åter på banan – med jobb på ordinarie arbetsmarknad och framför allt med livslust.

Hon prisar kommunens verksamhet Solkraft, där hon gjorde sin arbetsrehabilitering, och de eldsjälar som jobbar där.
– Jag möttes av ett fantastiskt gäng, utan dem skulle jag inte ha klarat mig, säger Erika Nyström.

Sjuk under 15 år

Erika mådde riktigt dåligt under 15 år, åkte in och ut från psykiatrin, provade alla slags terapier och mediciner, till och med elbehandling. Men inget hjälpte. Parallellt började Erika isolera sig allt mer, ju längre tiden gick desto svårare blev det att bryta ensamheten.
– Jag blev rädd för att möta människor och världen, till slut klarade jag inte ens av att gå ut med soppåsen. Under några tillfällen provade jag på arbetslivet, men det funkade i max en dag eller två, jag kunde knappt ta mig dit, beskriver Erika.

Vändningen

Med hjälp från vården kunde hon ändå till slut känna sig okej, men hon mådde aldrig riktigt bra. Erika började läsa om hälsa och hur hjärnan fungerar, och lade bland annat om kosten.
– Vården kunde inte hjälpa mig helt och hållet. I slutändan är det jag själv som måste vilja göra förändringen, säger Erika. Hon tog kontakt med arbetsförmedlingen, ville ut från hemmet, och fick tips om kommunens verksamhet Solkraft. Samtidigt hade hon en bra kontakt på Försäkringskassan.

Första målet: Ta sig till jobbet

Till att börja med var Erika endast två timmar i veckan på Solkrafts verksamhet Rosengård, Degerbyn, där man har bland annat trädgård och hunddagis. Viktigt var att det fanns en ordentlig plan och struktur, hon behövde veta exakt vad som skulle hända på jobbet så att hon slapp överraskningsmoment. Från början fick hon bara ”vara” på arbetsplatsen.
– Vissa dagar orkade jag bara ta bussen till jobbet och när jag kom fram var den dagens energi förbrukad. Då jobbade vi med målet att jag skulle lyckas ta mig till arbetet, och fortsätta orka med det, berättar Erika.

Kände sig trygg

Hon minns inte så mycket av vad hon gjorde den första tiden, mer än att hon satt i lokalerna, gjorde allt för att klara av dagen.

En leende Erika Nyström tittar bort från kameran.

Efter hand försvann rädslan och nervositeten, mycket tack vare personalen som gav henne tryggheten att våga utvecklas i sin egen takt, med rimliga krav. Erika jobbade mest med trädgårdsarbete, men även till viss del med hundarna. Successivt utökades arbetstiden, för det gick bra för Erika, och efter 1,5 år var hon uppe i heltid. Hon erbjöds då en OSA-anställning (skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare), som man kan ha i max två år.
– Jag hade då gått från att vara den där lilla rädda personen till att bli handledare för andra i trädgården, stå i kassan och prata med kunder. Jag är så otroligt tacksam att jag fick den här chansen på Solkraft, och över hjälpen från arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Studerade hälsa

Efter Solkraft valde Erika att studera. Sedan slog pandemin till och Erika oroade sig för att den nu icke självvalda isoleringen skulle kasta henne tillbaka till gamla beteenden, fastän hon nu var redo för världen. För att förebygga detta fortsatte hon att studera, denna gång till certifierad kost- och hälsocoach, då hon läste in en tvåårskurs på sex månader.

Tar inte livet för givet

Efter pandemin var hon mest sugen på att snabbt komma ut i arbetslivet, och har hunnit med två jobb förutom det hon har sedan maj detta år. Erika jobbar som fastighetsskötare på Heimstaden i Skellefteå.
– Det är lätt det absolut bästa jobbet jag haft i mitt liv! Jag får lära mig saker, träffa folk och kan styra mina dagar själv.
Att hon har 15 år tomt i sitt CV är inget som någon arbetsgivare ryggat för, och även om de åren förstås hade kunnat vara roligare, har det format Erika som människa.
– Jag ser det som att jag fått födas igen, en jobbig omstart i livet som gjort mig till en bättre människa. Det har lärt mig att se på livet med ödmjukhet och tacksamhet, att inte ta livet för givet, säger Erika.

Solkraft jobbar för att få fler i arbete

Till Solkraft kommer de som av olika anledningar står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Insatserna där ska bidra till en bättre livssituation, bryta utanförskap och isolering samt öka deltagarnas anställningsbarhet.

I Skellefteå kommuns verksamhet Solkraft är i dag 195 personer inskrivna, en siffra som legat ganska konstant på senare tid. För även om arbetsmarknaden i Skellefteå ser ljusare ut än på mycket länge finns personer som står långt ifrån ett ordinarie arbete.
Man kan ha en lång sjukskrivning i botten, missbruk, inte klara det svenska språket. Det finns många anledningar, säger Mikael Nyström, enhetschef Solkraft Rosengård.

Förbereder för arbetsmarknaden

Personalen på Solkraft arbetar för att de inskrivna ska få en ökad livskvalitet, ett socialt sammanhang och helst gå vidare till ordinarie arbete. Genom att jobba med individuella anpassningar och arbetsrehabilitering i en trygg och tillåtande miljö kan Solkraft stärka och förbereda personerna för arbetsmarknaden. De flesta kommer via kommunens socialkontor och arbetsmarknadsenhet, och de med försörjningsstöd är prioriterade. Hittills under 2023 har tio personer som varit inskrivna hos Solkraft gått vidare till andra anställningar eller studier. Utöver det har ett dussintal nått sina uppsatta mål och stärkta fortsatt till ytterligare insatser.

Mikael Nyström, enhetschef, Solkraft Rosengård

Mikael Nyström

Palett av verksamheter

Solkraft erbjuder sysselsättning efter individernas mående och förmåga. Personal och individ stämmer med jämna mellanrum av nuläget, och om behoven ändrats.

– Det kan en tid efter inskrivning visa sig problem som inte varit kända för oss från början. Då behöver vi anpassa insatserna, berättar Mikael Nyström.

Verksamheten finns på tre olika platser. Solkraft Rosengård på Degerbyn har handelsträdgård, hunddagis, skogslag och en grupp som sköter renhållning i hela innerstan. På andra håll tillverkas utemöbler i trä eller jobbas det med återbruk och försäljning i second hand-affären Rondellen. Det finns också en grupp som kör ut matlådor och mediciner till äldre.

De anställda har olika former av lönebidrag och tjänsterna tar Solkraft betalt för, på så vis självfinansieras verksamheten till viss del.

Anpassning av arbetsplatser

I dag, när Skellefteå har en arbetslöshet på tre procent och personalbehoven inom näringsliv och offentlig sektor är enorma, behöver arbetsgivare tänka bredare och nytt i sin rekrytering konstaterar Mikael Nyström.

– Arbetsgivare måste vara beredda att göra anpassningar på arbetsplatserna. De kanske måste anställa två personer istället för en, för att de var för sig bara klarar att göra en viss typ av arbetsuppgifter, säger Mikael Nyström.

Han vill också tipsa arbetsgivare att tänka kreativt när det gäller de som ännu inte kan svenska språket så bra. Här nämner han olika stöd för kommunikation, t ex bildstöd och översättningsappar men också att kommunicera på andra språk än svenska.

Enhet Försörjningsstöd vägleder till egen försörjning

Flera av dem som är inskrivna på Solkraft har kommit via enheten Försörjningsstöd. Socialsekreterarna som jobbar där beslutar nämligen inte bara om ekonomiskt stöd, utan hjälper och vägleder personer på flera sätt.

De träffar individerna och tittar på hela deras livssituation och förutsättningar, för att kunna ge rätt sorts stöd på vägen mot egen försörjning. Exempelvis gör man ofta en bedömning av arbetsförmågan, och där är Solkraft en värdefull samarbetspartner.

Träskyltar med som pekar i olika riktningar.

Enhet Försörjningsstöd har också ett inarbetat samarbete med vården. Här har arbetsterapeuten ofta en nyckelroll och kan hjälpa individen att hitta vägar framåt. För att få in denna kompetens på enheten ska man även anställa en egen arbetsterapeut, som förhoppningsvis finns på plats runt årsskiftet.

Ungefär hälften av de som söker försörjningsstöd för första gången har inte rätt till det. I dessa fall kan socialsekreteraren lotsa individen vidare till annat stöd som hen kan söka. Det är svårt att ha koll på alla olika typer av ersättningar - särskilt om man är sjuk eller på annat sätt extra sårbar. Så socialsekreterarna på Försörjningsstöd har en viktig roll som vägledare - även för dem som inte beviljas försörjningsstöd.

Vill du ta del av fler berättelser om verksamheter och arbetsplatser som bidrar till att bredda arbetsmarknaden? Läs mer på Alla behövs när Skellefteå växer

Senast uppdaterad: