Tidigare frågor - Ung åsikt

Här hittar du tidigare frågor som ställts för Ung Åsikt.

Höstterminen 2023

Hur skulle du helst vilja framföra dina åsikter till oss?

Huvudsaklig målgrupp: Högstadiet och gymnasiet.

Är ni trygga på vägen till skolan?

Huvudsaklig målgrupp: Grundskolan.

Hur ska torget se ut i framtiden?

Huvudsaklig målgrupp: Högstadiet och gymnasiet.

Återkoppling om hur torget ska se ut i framtiden

Senast uppdaterad: