Demokratiberedning

Kommunfullmäktige har inrättat en demokratiberedning. Samtliga partier är representerade i demokratiberedningen.

Demokratiberedningen har till uppgift att verka för en väl fungerande demokrati i Skellefteå kommun. Detta innebär bland annat:

  • utveckling av medborgarinflytande och dialog
  • ytterligare stärka förtroendet för det demokratiska systemet
  • omvärldsbevakning inom ansvarsområdet och spridande av erfarenheter och goda exempel
  • stimulerande av ungas deltagande i det demokratiska samtalet och utvecklingsarbetet
  • beredning av beslutsunderlag inom demokratiområdet
  • beredning av Skellefteåförslag inom demokratiområdet
  • uppföljning av beslut och verksamhet inom ämnesområdet
  • föreslå utredningar inom ämnesområdet
  • utvärdering av kommunens politiska organisation
  • remissinstans i frågor som handlar om demokratin och dess utveckling.
Senast uppdaterad: