Mångfaldspriset

Varje år delas Skellefteå kommuns mångfaldspris ut. Utmärkelsen kan gå till en person, grupp eller förening som har gjort utmärkande och föredömliga insatser för att främja mångfald och/eller demokrati i Skellefteå kommuns geografiska område.

Viktigt att veta om Mångfaldspriset:

 • Mångfaldspriset delas årligen ut under juni månad av socialnämndens ordförande. Utdelningen sker förslagsvis på kommunfullmäktiges sammanträde.
 • Prissumman för Mångfaldspriset är 30 000 kronor.
 • Priset kan gå till en enskild person, en grupp personer, förening eller annan sammanslutning.
 • Kandidater till priset kan själva ansöka om priset eller bli nominerade av medborgare.
 • I ansökan/nomineringen ska det finnas kontaktuppgifter samt en motivering till varför någon ska få Mångfaldspriset.
 • Ansökan/nomineringen lämnas in till Skellefteå kommuns kundtjänst. Du kan antingen mejla till kundtjanst@skelleftea.se eller lämna in den skriftligt till kundtjänst under deras öppettider. Sista ansökningsdag/nomineringsdag är den 31 mars varje år.
 • Den prestation/aktivitet som kan bli aktuell för Mångfaldspriset ska ha gjort utmärkande och föredömliga insatser för att främja utvecklingen av mångfald och/eller demokrati i det geografiska området Skellefteå kommun.
 • Den som kan bli aktuell för priset ska vara bosatt i kommunen, ha sin verksamhet i kommunen eller vara bosatt utanför kommunen men verka för utvecklingen för mångfald och/eller demokrati i Skellefteå kommun.
 • Den som är anställd av kommunen kan inte tilldelas priset för insatser som görs inom ramen för yrkesutövningen.
 • Socialnämndens ordförande och demokratiberedningens ordförande presenterar efter samråd ett förslag på pristagare.
 • Socialnämndens allmänna utskott har mandatet att utse och besluta kring pristagare av Mångfaldspriset.
Senast uppdaterad: