Manus: Kristina Sundin Jonssons videorapport med anledning av säkerhetsläget, onsdag 2 mars

Kristina Sundin Jonsson:

Hej, jag heter Kristina och jag är kommundirektör i Skellefteå kommun. Vanligtvis brukar jag ha en nyhetsrapportering varannan vecka, men i det här fallet har vi satt in en extra rapport på grund av det aktuella läget i omvärlden.

Som ni vet pågår det en allvarlig konflikt i Europa. Rysslands invasion av Ukraina har på kort tid förändrat förutsättningarna för hela omvärlden. Även om vi i Skellefteå befinner oss långt ifrån händelsernas centrum och själva kriget så påverkas vi ändå på olika sätt. Inte minst berörs vi väldigt starkt som medmänniskor när vi ser vad det ukrainska folket utsätts för just nu. Det här är scener som inte trodde att vi skulle behöva se igen i Europa.

Idag ska vi ägna en stund åt det här och prata om hur det här kan påverka Skellefteå. Med mig idag har jag Patrik Nilsson som är kommunens säkerhetschef, välkommen hit.

Patrik Nilsson:

Tackar.

Kristina:

Vilka tänkbara scenarier kan vi se framför oss, både kort och lång sikt?

Patrik:

Det är ett väldigt allvarligt läge med stor osäkerhet skulle jag säga, så det är egentligen svårt att göra prognoser. Men man kan tänka sig att det blir störningar på grund av problem med handeln och sanktionerna. Man kan också tänka sig att det kommer flyktingar till Sverige, att det kommer mer och mer. Man kan också tänka sig eventuella störningar i IT-system, på grund av IT-attacker.

Om jag får tillägga, informationspåverkan måste vi också nämna här. Det är väldigt mycket information, man måste fråga sig vad som är sant.

Kristina:

Kan du beskriva vilka åtgärder som har vidtagits hos oss just nu?

Patrik:

Vi har ju givetvis en samverkan och samordning enligt de rutiner som finns för krisberedskap. Vi samverkar både externt och internt. Det handlar om systemet som vi har för samhällsstörningar i Sverige.

Kristina:

Kan du beskriva lite vilka vi samordnar med externt?

Patrik:

Externt är det med försvarsmakten, länsstyrelsen, säkerhetspolisen och migrationsverket. Internt är det mycket kring kommunikation och bolagen, förvaltningarna och bolagen.

Kristina:

Det här berör egentligen alla, inte minst oss som medmänniskor och individer. Finns det någonting som vi ska tänka på där? Vad vill du ge för tips?

Patrik:

Jag tycker att man ska se över sin hemberedskap, inte bara utifrån det här utan det är alltid bra att ha lite grejer hemma.. Sen ska man hålla sig informerad. Krisinformation en jättebra källa.

Kristina:

Krisinformation.se.

Du pratade om det här med påverkan som kan ske på olika sätt. Vad tänker du där? Vad ska man vara försiktig med om en ute på på nätet?

Patrik:

Det är väldigt mycket information ifrån flera olika håll. Det är mycket man måste tänka på. Vad är det för källa? Vad är det för information? Ifrågasätta helt enkelt.

Kristina:

Och kanske inte heller vidarebefordra information som är osäker. Inte minst det som handlar om försvarsmakten.

Patrik:

Ja precis, det är jätteviktigt.

Kristina:

Barn och unga påverkas på olika sätt. Vad tänker du där?

Patrik:

Jag tänker att man ska man ska följa händelseutvecklingen och prata med barn och unga. Det finns även här väldigt bra information på krisinformation.se om hur man ska förhålla sig till barn och unga som är oroliga. Så gå gärna in där.

Kristina:

På måndag kommer det att genomföras, vilket vi gör med regelbundenhet, ett test av VMA. Den kommer att ljuda i hela Sverige. Det här kan väcka oro. Vad vill du säga här?

Patrik:

Det här är ett standardtest, det görs varje kvartal och det är klockan 15 på måndag. Så det är som det ska, helt enkelt.

Kristina:

Jättebra, vi lär få återkomma till dig Patrik. Stort tack för att du kunde vara med oss här idag. Men som ni förstår så jobbar kommunen tillsammans väldigt nära, både på nationell nivå, regional nivå och framförallt lokal nivå. Vi följer händelserna i omvärlden på det sättet.

Jag hoppas verkligen på en snar lösning och att jag inte behöver återkomma till det här ämnet igen.. Men vi förbereder för alla olika eventualiteter. Så fort de kommer att påverka Skellefteå kommun så kommer vi att belysa det i den här nyhetsvideon.

Sen finns det återigen väldigt mycket information att hämta på vår webbplats, som länkar vidare till de nationella webbplatserna. De är bra att hålla koll på i det här läget.

Men tack till alla er som har tittat, vi ses igen senare.

Senast uppdaterad: