Bolag och stiftelser

Skellefteå kommun äger helt eller delvis ett antal bolag. På de här sidorna kan du läsa mer om de kommunala bolagen och stiftelserna. Ingående information till bolagen får du på deras egna webbplatser.

Organisationsschema som visar Skellefteå kommuns bolagFörstora bilden

Bland de helt eller delvis kommunägda bolagen hittar du företag som Skellefteå museum, Skellefteå Kraft och Skellefteå buss.

Skellefteå Stadshus AB ägs till 100% av Skellefteå kommun och är moderbolag för koncernen Skellefteå Kraft AB, Skelleftebostäder AB, Skellefteå Industrihus och Skellefteå buss AB. Syftet med bolaget är att genom en koncernbildning av företag åstadkomma samordning för ett optimalt resursutnyttjande.

Skellefteå kommun äger Skellefteå museum AB till 60% och Västerbottensteatern AB till 40%. Region Västerbotten äger övriga delar av museet och teatern.

Helt eller delvis kommunägda bolag

 • Skellefteå City Airport AB
 • Skellefteå Kulturhus AB
 • Skellefteå Industrihus
 • Skelleftebostäder AB
 • Skellefteå buss AB
 • Skellefteå Kraft AB
 • Skellefteå museum AB
 • Skellefteå stadshus AB
 • Skellefteå Science city AB
 • Visit Skellefteå AB
 • Västerbottensteatern AB
 • ShoreLink AB
 • AB Continentbus

Dotterbolag till de kommunala bolagen

De kommunala bolagen har många dotterbolag, till exempel Lövångers Trafik AB, BlaikenVind AB, Skelleftebostäder Parkering AB och Stinsen Skellefteå AB.

Stiftelser

Här finns information om stiftelser som förvaltas av kommunen. Stiftelser kallades tidigare för fonder.

Stiftelsen Lövångers Kyrkstad

Adress: 930 10 Lövånger
Telefon: 0914-701 10; Telefax: 0914-700 24
Ordförande: Allan Olsson
Presentation: Stiftelsen ska vårda och bevara Lövångers kyrkstad som kulturminnesmärke. Kyrkstaden består av en samling kyrkstugor som tidigare användes av kyrkobesökare från orten. Idag är kyrkstaden en modern kurs- och konferensanläggning. Verksamheten är utarrenderad till Thoren-gruppen sedan 1 januari 2007.

Stiftelsen Rönnbäret samt stiftelsen Skeriafonden

Kontaktperson: Viktoria Eriksson, SLK Ekonomicenter
Presentation: För utveckling av forskning och högskoleutbildning i Skellefteå.

Stiftelsen Träenigheten

Adress: c/o Viktoria Eriksson, Skellefteå kommun, Support och lokaler, 931 85 Skellefteå
Telefon: 0910-73 50 00
Ordförande: Dan Magnusson
Presentation: Stiftelsen ska främja forskning, utveckling och utbildning kring trä, bland annat genom att driva Skellefteå Träfestival. Stiftelsen främjar även nytänkande och nydanande kring trä i vid bemärkelse. Det inrättade Träpriset som utdelas vartannat år är ett exempel på detta. Stiftelsen Träenigheten befäster Skellefteås ställning som Trästaden.

Läs mer om stiftelsen Träenigheten

Samförvaltade stiftelser

Nedanstående stiftelser samförvaltas av kommunen. Utdelning sker årligen till olika ändamål. Utdelningen består av avkastning från kapital (till exempel ränta och utdelning på aktier) och varierar därför år från år.

Kontakt för samförvaltade stiftelser: kundtjänst, 0910-73 50 00.

Kontakt för stiftelser för barn och ungdomar: kundtjänst, 0910-73 50 00.

Stiftelsen gymnasieskolornas samfond

Ändamål: Förmån till elever i kommunens gymnasieskolor (Anderstorp, Balder och Kaplanskolan).*
Beslutsinstans: Gymnasienämnden
Hur går det till? Skolledningen ger förslag på elever.

Stiftelsen Sixten Lidströms testamente (förbrukningsfond)

Ändamål: Förmån till två elever från Bolidens församling efter avslutade gymnasiestudier.*
Beslutsinstans: Gymnasienämnden
Hur går det till? Skolledningen ger förslag på elever.

Stiftelsen Lövångers sockens Livräntekassa

Ändamål: Utdelning till under föregående år födda barn inom Lövångers socken.
Beslutsinstans: Livräntekassans styrelse
Hur går det till? Utdelningen sker automatiskt.

Kontakt för stiftelser för sociala ändamål: kundtjänst, 0910-73 50 00.

Stiftelsen Viktor o Celina Nyströms testamente

Ändamål: Bidrag till behövande bosatta inom gamla Skellefteå stadsförsamling (nuvarande S:t Olovs och S:t Örjans församlingar).*
Beslutsinstans: Socialnämnden
Hur går det till? Det annonseras i lokalpressen när det är dags att söka bidraget.

Skellefteå Nödhjälpsstiftelse

Ändamål: Bidrag till bosatta inom Skellefteå kommun som är i behov av ekonomisk nödhjälp. Utdelning får inte utgöra sådan hjälp, som kommunen enligt lagstiftning är skyldig att utgiva såsom exempelvis försörjningsstöd. Stiftelsens stadgar syftar till att hjälpa enskilda individer och inte föreningar.

Beslutsinstans: Nödhjälpsstiftelsens styrelse
Hur går det till? Man kan komma in med en ansökan när som helst under året. Skicka ansökan till Nödhjälpsstiftelsens styrelse, Skellefteå kommun, 931 85 Skellefteå.

Vid frågor kontakta: Ida Pilblad 0910-73 50 00

Nödhjälpsstiftelsens styrelse Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: