Ägardirektiv Skellefteå Museum AB

Ägardirektivet har beslutats av ägarna Skellefteå Stadshus AB och Region Västerbotten och fastställts på bolagsstämma 2021-09-15.

Senast uppdaterad: