Ägardirektiv Västerbottensteatern

Ägardirektivet har beslutats av ägarna Region Västerbotten och Skellefteå Stadshus AB.

Senast uppdaterad: