Här finns länkar till de e-tjänster som du kan behöva i ditt uppdrag som förtroendevald.

När du öppnar en e-tjänst kommer du till en inloggningssida. Där får du välja mellan att logga in som privatperson, medarbetare eller med användarnamn och lösenord. Välj privatperson när du använder en e-tjänst i din roll som förtroendevald. 

Därefter får du identifiera dig med e-legitimation, till exempel BankID. Det gör du för att vi ska veta vem som skickat in uppgifterna.

Lämna inkomstuppgifter som förtroendevald (Länk till annan webbplats)
Registrera avdrag för kaffe och te i kommunens lokaler (Länk till annan webbplats)
Avsägelse av uppdrag som förtroendevald (Länk till annan webbplats)

Restid, resor och traktamente:

Lämna in reseräkning (Uppdrag inom kommunen) (Länk till annan webbplats)
Lämna in reseräkning (Uppdrag utanför kommunen) (Länk till annan webbplats)

När du är ny i ditt uppdrag

När du är ny i ditt uppdrag behöver du anmäla till vilket bankkonto vi ska betala ut ditt arvode. Det gör du på Nordeas webbplats Länk till annan webbplats. eftersom Nordea är kommunens bank. Ange arbetsgivarnummer 62 98 24 för Skellefteå kommun.

Övriga uppdrag

Söka ersättning för uppdrag som vigselförrättare (Länk till annan webbplats)

Skellefteå kommun har e-tjänster för både privatpersoner, företag, organisationer, andra myndigheter, föreningar, anställda och förtroendevalda. E-tjänsterna är utformade efter vem som ska använda e-tjänsten och till vad.

E-tjänster för förtroendevalda

E-tjänsterna för förtroendevalda är utformade för att underlätta för både dig som är förtroendevald, den som ska attestera dina uppgifter och den som ska ta emot och handlägga ärendet.

Genom att skicka in ditt ärende digitalt bidrar du dessutom till kommunens viktiga hållbarhetsarbete och ambitionen att minska pappersanvändandet.

Välj rätt inloggningsalternativ

När du öppnar en e-tjänst får du välja mellan att logga in som privatperson, medarbetare eller med med användarnamn och lösenord. Välj att logga in som privatperson när du använder e-tjänster i din roll som förtroendevald. Identifiera dig sedan med e-legitimation, till exempel mobilt BankID.

Attestering av ärenden

Ibland behöver någon attestera dina uppgifter innan vi kan betala ut din ersättning. När det är aktuellt skickas ditt ärende automatiskt vidare till personen som ska attestera ärendet. När ärendet är attesterat och klart skickas det sedan automatiskt vidare till Lönecenter för utbetalning.

Använd gärna mobil eller läsplatta

Du kan använda e-tjänsterna i mobil, dator eller läsplatta. Om du ska skicka in ett kvitto rekommenderar vi att du använder en mobil eller läsplatta. För då kan du fota kvittot och bifoga bilden på ett enkelt sätt direkt i e-tjänsten.

Följande e-tjänster används endast i samband med val:

Registrera uppdrag som röstmottagare (Länk till annan webbplats)
Registrera uppdrag i samband med val (som förtroendevald) (Länk till annan webbplats)
Senast uppdaterad: