Flaggningspolicy för Skellefteå kommun

Föreskrifterna i denna policy gäller för de flaggstänger som Samhällsbyggnad och Support och lokaler ansvarar för.

Riktlinjerna i policyn gäller inte för flaggstänger vid kommunens skolor, socialkontorets boenden eller liknande kommunala verksamheter där hyresgästen handhar flaggningen. För dessa verksamheter rekommenderas att flaggning med svenska flaggan sker på nationaldagen och att vimpel används resterande tid på året. Det är dock positivt om övriga flaggdagar uppmärksammas i den mån det är möjligt på respektive ställe.

Regler för flaggning

För de flaggstänger som Samhällsbyggnad och Support och lokaler ansvarar för gäller följande.

  • Svensk flagga samtliga officiella flaggdagar.
  • Svensk flagga och EU-flagga vid Europadagen 9 maj.
  • Svensk flagga och FN-flagga vid FN-dagen 24 oktober.
  • Flagga för nationella minoriteter vid deras respektive nationaldagar/högtidsdagar.
  • Aktuella utländska flaggor och svensk flagga vid officiella utländska besök (gäller endast flaggstänger vid stadshuset).

Resterande dagar ska vimpel vara hissad, med undantag för Skellefteå stadshus där kommunvapnet ska vara hissat.

Flaggning sker från kl 08.00 till mörkrets inbrott, dock senast till och med klockan 21.00, i enlighet med Försvarsmaktens rekommendationer. Om det finns bemanningsproblem får flaggan halas före mörkrets inbrott. Flaggning över natten ska inte ske.

Alla flaggor ska alltid ha en egen flaggstång.

Övrig flaggning på de kommunala flaggstängerna (t ex i samband med konferenser eller evenemang) får ske i samråd med Samhällsbyggnad mot hyreskostnad. Kommersiell flaggning (direkt företagsreklam) får inte ske.

Kommunstyrelsens ordförande med vice ordförande som ersättare får besluta om flaggning utöver vad som är föreskrivet i denna policy.

Senast uppdaterad: