Behandling av personuppgifter, kamerabevakning

Här kan du ta del av hur dina uppgifter behandlas, till exempel syftet med behandlingen, den lagliga grunden för behandlingen och hur länge uppgifterna kommer sparas.

Syftet med behandlingen

Exempel på syftet med kommunens kamerabevakning är:

  • Förebygga, avslöja eller utreda brott. (till exempel skadegörelse, kränkningar, inbrott)
  • Främja trygghet och säkerhet och förebygga olyckor på allmän plats eller i en verksamhet.

Dina personuppgifter kan delas

Vi tillämpar gällande lagstiftning vid behandling av personuppgifter. Material från kamerabevakning omfattas av tystnadsplikt enligt kamerabevakningslagen, men kan komma att lämnas ut polis eller myndigheter som behöver uppgifterna för att förebygga eller hindra olyckor.

Klagomål på kamerabevakningen

Integritetsskyddsmyndigheten ger tillstånd till kamerabevakning och klagomål på vår kamerabevakning kan lämnas till kommunens dataskyddsombud eller till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet. Klaga på otillåten kamerabevakning. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: