Sociala medier

Sociala medier är ett komplement till webbplatsen som ännu är navet i vår digitala kommunikation. Genom de sociala medierna når vi snabbare och längre med vårt budskap. De ger oss också möjlighet att föra en närmre dialog med våra invånare.

Skellefteå kommuns officiella konton i sociala medier finns idag på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn och YouTube.

Även kommunala verksamheter (ex förskolor, boenden och övriga projekt) har konton i sociala medier.

 • Dina kommentarer blir synliga för besökare på webbplatsen.
 • Vi uppskattar kritik men vill att den ska vara saklig. Beröm är självklart okej att ge också.
 • Vi uppmuntrar diskussioner, men kommer att avbryta om de ”går överstyr”.
 • Vid behov registrerar vi formella kundärenden utifrån inlägg och frågor, men avslutar då samtidigt den allmänna diskussionen.

 • Publicering av upphovsrättsskyddat material.
 • Kränkningar som berör etnisk grupp, sexuell läggning, kön, politisk tillhörighet, yrke eller religion.
 • Svordomar och obscena ord.
 • Personliga angrepp och ärekränkande inlägg.
 • Pornografiska, rasistiska eller sexistiska yttranden.
 • Uppmaningar till brott eller att man på annat sätt bryter mot svensk lag.
 • Hot, trakasserier, skvaller eller lögner.
 • Marknadsföring av kommersiell verksamhet.
 • Vi accepterar inte partipolitiska debatter utan hänvisar dessa till politiska forum.

Här är en förteckning över de sociala sidor där Skellefteå kommun finns. I listan finns konton som är öppna och riktar sig till allmänheten.

Skellefteås övergripande konton

Bibliotek

Övriga verksamheter

Badhus

Restauranger och kök

Skolor, studie- och yrkesvägledning, utbildning

Förskolor

Fritidsgårdar

Fritidshem

Äldreboenden och hemtjänst

Övriga sociala medier

 • Floraskolans kök Tik tok

Vi finns på följande plattformar

Vi finns på följande plattformar

Senast uppdaterad: