Tidningar

Skellefteå kommun ger ut två periodiska tidskrifter, S/Å Magasin och personaltidningen Ida.

S/Å Magasin ges ut två gånger per år och delas ut till utflyttade kommuninvånare som får den hemskickad på egen eller närståendes begäran. Den delas också ut till företag inom Skellefteå kommun och finns också i Welcome House på stadshuset. S/Å ersätter Skellefteå-tidningen. S/Å finns också som en egen digital hemsida.

Ida är en personaltidning som riktar sig till Skellefteå kommuns anställda och förtroendevalda. Tidningen ges ut fyra gånger per år.

S/Å magasin är Skellefteås eget magasin som speglar vad som händer här, varvat med tips på aktuella evenemang och reportage om intressanta personer.

Prenumerera på S/Å

Tidningen skickas ut till utflyttade kommuninvånare som får den hemskickad på egen eller närståendes begäran. Vill du som boende i Skellefteå kommun också få den i din brevlåda så kan du prenumerera på den. Kontakta kundtjänst via formuläret nedan om du vill prenumerera på tidningen. Uppge ditt namn och din adress. Prenumerationen kostar inget!


Adressändring

Du ändrar enklast din adress genom att eposta din nya adress till Skellefteå kommuns kundtjänst. Glöm inte ange ditt namn och din gamla adress!
Om tidningen

S/Å Magasin ersätter Skellefteå-tidningen getts ut av kommunen sedan hösten 1990 och distribuerades till hushåll i Skellefteå kommun. Sedan 1994 kan även utflyttade Skellefteåbor få tidningen hemskickad, och idag skickas över 9 000 exemplar till läsare i Sverige och utomlands. I och med övergången till S/Å Magasin så delas tidningen bara ut till utflyttade Skellefteåbor och de som vill prenumerera på tidningen i kommunen. Den finns också som en egen digital hemsida.

S/Å Magasin har redaktör och ansvarig utgivare vid kommunens marknadsenhet. Texter, foto och produktion görs i samarbete med upphandlad kommunikationsbyrå.

Utgivningsplan

Nummer 1 - vecka 21
Nummer 2 - vecka 42

Ida är Skellefteå kommuns personaltidning och riktar sig till kommunanställda och förtroendevalda.

Om Ida

Ida ges ut fyra gånger per år och riktar sig till kommunens samtliga medarbetare, både fast anställd personal och visstidspersonal samt alla förtroendevalda.

Personaltidningen har en redaktör vid kommunens informationsenhet och kommundirektören är ansvarig utgivare. Texter, foto och produktion görs i samarbete med upphandlad kommunikationsbyrå.

Utgivningsplan

Nummer 1 - vecka 13
Nummer 2 - vecka 23
Nummer 3 - vecka 41
Nummer 4 - vecka 51

Senast uppdaterad: