Tidningar

Skellefteå kommun ger ut två periodiska tidskrifter, Skellefteå-tidningen och personaltidningen Ida.

Skellefteå-tidningen ges ut fyra gånger per år, och delas ut till hushåll och företag inom kommunen. Utflyttade kommuninvånare får den hemskickad på egen eller närståendes begäran.

Ida är en personaltidning som riktar sig till Skellefteå kommuns anställda och förtroendevalda. Tidningen ges ut fyra gånger per år.

Skellefteå-tidningen är Skellefteås egna tidning som speglar vad som händer här, varvat med tips på aktuella evenemang och reportage om intressanta personer.

Prenumerera på Skellefteå-tidningen

Tidningen skickas ut till alla som bor i Skellefteå kommun. Men du som är utflyttad eller är intresserad av att veta vad som händer i Skellefteå kan få Skellefteå-tidningen hemskickad. Kontakta kundtjänst via formuläret nedan om du vill prenumerera på tidningen. Uppge ditt namn och din adress. Prenumerationen kostar inget!


Adressändring

Du ändrar enklast din adress genom att eposta din nya adress till Skellefteå kommuns kundtjänst. Glöm inte ange ditt namn och din gamla adress!
Om tidningen

Skellefteå-tidningen ges ut av kommunen sedan hösten 1990 och distribueras till hushåll i Skellefteå kommun. Sedan 1994 kan även utflyttade Skellefteåbor få tidningen hemskickad, och idag skickas över 9 000 exemplar till läsare i Sverige och utomlands. Skellefteå-tidningen är en av Sveriges mest långlivade och spridda kommuntidningar.

Skellefteå-tidningen har redaktör och ansvarig utgivare vid kommunens marknadsenhet. Texter, foto och produktion görs i samarbete med upphandlad kommunikationsbyrå.

Utgivningsplan

Nummer 1 - vecka 10
Nummer 2 - vecka 20
Nummer 3 - vecka 39
Nummer 4 - vecka 48

Ida är Skellefteå kommuns personaltidning och riktar sig till kommunanställda och förtroendevalda.

Om Ida

Ida ges ut fyra gånger per år och riktar sig till kommunens samtliga medarbetare, både fast anställd personal och visstidspersonal samt alla förtroendevalda.

Personaltidningen har en redaktör vid kommunens informationsenhet och kommundirektören är ansvarig utgivare. Texter, foto och produktion görs i samarbete med upphandlad kommunikationsbyrå.

Utgivningsplan

Nummer 1 - vecka 13
Nummer 2 - vecka 23
Nummer 3 - vecka 41
Nummer 4 - vecka 51

Senast uppdaterad: