Avgifter för vård och omsorg

På den här sidan kan du läsa om vad olika typer av stöd kostar i Skellefteå kommun. Vad du får betala beror på hur din ekonomi ser ut, men det finns en gräns för hur mycket du som mest behöver betala per månad.

 • Serviceavgiften är 267 kronor per timme.
 • Omvårdnadsavgiften är 86 kronor per timme.
 • Matleverans eller hjälp med att komma till en matsal kostar 481 kronor per månad. (Detta är ett abonnemang som du betalar för så länge du har ett beslut om att få leveranser. Kostnad för maten tillkommer.)
 • Trygghetslarm kostar 235 kronor per månad. (Detta är ett abonnemang som du betalar för så länge du har ett beslut.)
 • Matportioner kostar 45 kronor per portion.

Du behöver aldrig betala dubbla avgifter

Du som har hemtjänst, men tillfälligt är på dagverksamhet eller flyttar in på korttidsvistelse behöver inte betala dubbla avgifter. När du inte använder hemtjänsten betalar du inte för den. I stället betalar du en matavgift på 60 kronor per dag om du är på dagverksamhet och en matavgift på 125 kronor per dygn om du är på korttidsvistelse.

På vård- och omsorgsboendet betalar du för omsorg, service, måltider och hyra.

 • Omvårdnadsavgiften för vård- och omsorgsboende är 2 139 kronor per månad.
 • Matkostnaden är 3 740 kronor per månad.
 • Den frivilliga tilläggsavgiften är 492 kronor per månad.
 • Hyra för lägenheten tillkommer
 • Matportioner för medboende är 62 kronor per portion.

Vad är den frivilliga tilläggsavgiften?

Du som har blivit beviljad plats på vård- och omsorgsboende kan välja att betala en frivillig tilläggsavgift. Tilläggsavgiften är ett fast belopp som du betalar varje månad och som täcker egenavgifterna för:

 • hälso- och sjukvård från landstinget upp till högkostnadsskyddet
 • förskrivna läkemedel upp till högkostnadsskyddet
 • sjukresor som landstinget subventionerat upp till högkostnadsskyddet
 • sjukvårdande fotvård och förebyggande fotvård efterfrågat av en boendechef eller sjuksköterska
 • det som kallas nödvändig tandvård upp till högkostnadsskyddet och egenavgifter för sjukresor till denna tandvård, förutsatt att personen har tandvårdsstödsintyg, så kallat grönt kort.

Den frivilliga tilläggsavgiften utgår från de olika högkostnadsskydden och kan ändras. Avgifter räknas inte in i den lagstadgade högsta avgiften eller i kommunens garantibelopp.

Besök av kommunens hälso- och sjukvårdspersonal eller besök av kommunens omvårdnadspersonal som utför hälso- och sjukvårdsinsatser kostar 200 kronor per besök. Avgiften gäller för alla som är 20 år eller äldre. Ej avbokade besök debiteras med 200 kronor.

Om du har både hemtjänst (inklusive larm, telefonservice) och kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser kan de kommunala hälso- och sjukvårdsinsatserna som mest uppgå till 1 150 kronor per månad. Avgiften ingår i ditt avgiftsutrymme.

Om du har enbart hälso- och sjukvårdsinsatser omfattas du av ett kommunalt högkostnadsskydd. Det innebär att du betalar högst 1 150 kronor per år för vården.

Insatser som du måste betala för är:

 • hemsjukvårdsbesök
 • öppenvårdsbesök i hemmet av sjuksköterska, omvårdnadspersonal, arbetsterapeut eller sjukgymnast
 • utprovning och uppföljning av läkemedel eller medicintekniska produkter
 • aktivitetsbedömning som du själv efterfrågat.

Du betalar så mycket som du kan

För att alla, oavsett inkomst, ska ha möjlighet till vård och omsorg betalar du så mycket som du kan för stödet som du får från kommunen. Det kallas för att du betalar utifrån ditt avgiftsutrymme. Som mest får du betala 2 139 kronor i månaden för vård och omsorg. Kostnader för bland annat mat samt frivillig tilläggsavgift på vård- och omsorgsboende tillkommer och är alltså inte inräknade.

Inkomstförfrågan

För att vi ska kunna räkna ut ditt avgiftsutrymme kommer vi att skicka en förfrågan om din inkomst till dig. Fyll i den och skicka tillbaka till kommunen inom två veckor. Om du inte skickar tillbaka en ifylld förfrågan till kommunen inom två veckor, får du betala den högsta avgiften (2 139 kronor per månad).

Här finns nedladdningsbar blankett:

Inkomstförfrågan för beräkning av avgift , 152.8 kB.

+ Nettoinkomster*
+ Bostadstillägg
- Förbehållsbelopp (personliga medel som täcker omkostnader)
- Boendekostnad
= Avgiftsutrymme

*Nettoinkomster: inkomst från pension, tjänst och/eller näringsverksamhet innevarande år samt kapitalinkomster från föregående år frånsett eventuella realisationsvinster/förluster.

Förmögenhet eller eget kapital påverkar inte avgiften.

Inkomster som din make, maka eller registrerade partner har lägger vi ihop med dina och delar på två när vi gör beräkningen av ditt avgiftsutrymme.

Garantibeloppet skyddar dig med mycket låg inkomst

Som ett extra skydd för de med mycket låga inkomster har Skellefteå kommun infört ett garantibelopp. Garantibeloppet finns för att se till att du har en viss summa pengar kvar när du har betalt hyran och avgifterna för vård och omsorg (inklusive mat). Dessa kriterier ska vara uppfyllda för att få en prövning:

 • Din inkomstförfrågan vara fullständigt ifylld och inskickad till kommunen.
 • Du ska ha ansökt om bostadstillägg eller bostadsbidrag.
 • Din förmögenhet får vara högst 300 000 kronor.

När du skickat in blanketten som redovisar dina inkomster prövar vi automatiskt om du har rätt till garantibeloppet.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se