Genom att ta del av konceptet Passion för livet får du tillgång till kunskap och verktyg för att skapa ett meningsfullt och självständigt liv. De områden som Passion för livet fokuserar på är naturligt åldrande, Fysisk aktivitet, förebygga fall, mat och dryck, social gemenskap, läkemedel och mycket mer! Det är områden som enligt forskningen påverkar hälsa och livskvalitet.

Bästa möjliga liv – hela livet!

Skellefteå kommun samarbetar med Medborgarskolan, ABF Skellefteå och Vuxenskolan Skellefteå kring Passion för livet. Tillsammans arbetar deltagarna med att själva skapa meningsfullhet och bibehålla sin livskvalitet. Konceptet är upplagt till ett antal träffar, så kallade livscaféer, som leds av utbildade livscoacher. Där får du som deltagare inspiration till att pröva förändringar hemma, följa upp resultat, göra nya insikter och ökad förståelse för hur man kan genomföra bestående livsstilsförändringar. I Passion för livet är det du som äger kunskaperna och avgör själv vad hen vill förändra. Livscoacherna är ofta själva seniorer.

Livscaféer i Skellefteå

I Skellefteå finns cirka 135 livscoacher och antalet livscaféer som arrangerats är flera hundra. Den utvärdering som gjorts av coacherna som lett grupperna visar att resultatet övervägande är positivt. Deltagarna har uttryckt att de uppskattat att vara i ett socialt sammanhang, de har gjort förbättringar i sina liv och fått ny kunskap.

Förändringar som deltagare har gjort:

  • ”Jag har tagit upp kontakt med en vän via Skype.”
  • ”Jag har satt upp nattbelysning.”
  • ”Jag äter mer grönsaker och grovt bröd.”
  • ”Jag har byggt in alla lösa sladdar.”
  • ”Jag har kontrollerat med min läkare att mina läkemedel är rätt för mig.”
  • "Jag har börjat med styrketräning i grupp.”

Varmt välkommen till våra livscaféer!

Vill du veta mer om Passion för livet eller kanske starta en egen grupp? Kontakta oss via kommunens kundtjänst på 0910-735000.

Senast uppdaterad: